۸ پرده از تاریخ اقدامات و مداخلات آمریکا در فیلیپن
1 ژوئن 2020
میزان حمایت آمریکایی ها از اعتراضات به قتل جورج فلوید چگونه است ؟
3 ژوئن 2020
اخبار و رویدادهای آمریکا

آمار اعتراضات ضدنژادپرستی و ضدخشونت پلیس در آمریکا

تاکنون در بیش از 300 شهر و 48 ایالت آمریکا تجمعات اعتراضی ( بدون خشونت یا همراه با خشونت ) برگزار شده است .
منبع : اختصاصی USFacts.ir
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1399

تاکنون در بیش از 300 شهر و 48 ایالت آمریکا تجمعات اعتراضی ( بدون خشونت یا همراه با خشونت ) برگزار شده است .
تاکنون در 23 ایالت ، سربازان گارد ملی وارد عمل شده اند ( انتظار می رود بعد از سخنان تهدید آمیز ترامپ این رقم افزایش یابد)
تاکنون در بیش از 16 ایالت و بیش از 40 شهر بزرگ منجمله لس آنجلس ، نیویورک ، واشنگتن دی سی ، شیکاگو و... حکومت نظامی و قوانین منع رفت و آمد در سطح شهر اعلام شده است
برقراری چنین سطحی از حکومت نظامی در 70 سال گذشته بی سابقه می باشد.

با وجود این سطح از گستردگی اعتراضات ، سطح بالا و بی سابقه ی خشونت ها و سرکوب ها و ورود رسمی نیروهای نظامی آمریکا ،تاکنون اطلاعات و آمار رسمی و قابل استنادی از تعداد بازداشتی ها ، مجروحان و کشته شده ها منتشر نشده است .
البته رقم هایی نظیر 4400 بازداشتی مخابره شده که با توجه به اخباری که از برخی ایالت ها نظیر شیکاگو ( 700 بازداشتی )می رسد، رقم واقعی قطعا بیش از این عدد است.

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای آمریکا

آمار اعتراضات ضدنژادپرستی و ضدخشونت پلیس در آمریکا

تاکنون در بیش از 300 شهر و 48 ایالت آمریکا تجمعات اعتراضی ( بدون خشونت یا همراه با خشونت ) برگزار شده است .
منبع : اختصاصی USFacts.ir
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1399

تاکنون در بیش از 300 شهر و 48 ایالت آمریکا تجمعات اعتراضی ( بدون خشونت یا همراه با خشونت ) برگزار شده است .
تاکنون در 23 ایالت ، سربازان گارد ملی وارد عمل شده اند ( انتظار می رود بعد از سخنان تهدید آمیز ترامپ این رقم افزایش یابد)
تاکنون در بیش از 16 ایالت و بیش از 40 شهر بزرگ منجمله لس آنجلس ، نیویورک ، واشنگتن دی سی ، شیکاگو و... حکومت نظامی و قوانین منع رفت و آمد در سطح شهر اعلام شده است
برقراری چنین سطحی از حکومت نظامی در 70 سال گذشته بی سابقه می باشد.

با وجود این سطح از گستردگی اعتراضات ، سطح بالا و بی سابقه ی خشونت ها و سرکوب ها و ورود رسمی نیروهای نظامی آمریکا ،تاکنون اطلاعات و آمار رسمی و قابل استنادی از تعداد بازداشتی ها ، مجروحان و کشته شده ها منتشر نشده است .
البته رقم هایی نظیر 4400 بازداشتی مخابره شده که با توجه به اخباری که از برخی ایالت ها نظیر شیکاگو ( 700 بازداشتی )می رسد، رقم واقعی قطعا بیش از این عدد است.

مطالب مرتبط