رقابت در ارزان ‌فروشی و کل کل قیمتی
10 ژوئن 2020
دستمال ‌‌چپونی
10 ژوئن 2020

کمک های مردم امریکا برای مقابله با کرونا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
مرکزی به نام Valley Medical Center Foundation در منطقه‌ی بی‌اریا / سیلیکون‌ولی ایالت کلفرنیا، از دو ماه و نیم پیش جهت دریافت کمک‌ها و هدایای مردمی اعلام آمادگی کرده است.ساعتی پیش، مدیر عملیات این مرکز اعلام کرد مردم پاسخ غافلگیرکننده‌ای به این فراخوان داده و ۶ میلیون دلار کمک نقدی به همراه ۲ و نیم میلیون آیتم از قبیل ماسک، دستکش، محافظ صورت، ضد عفونی کننده‌ی دست و غیره اهدا کرده‌اند.
از مبالغ مالی اهدایی جهت تهیه‌ی دستگاه‌های تنفسی، کیت تست کرونا و سایر تجهیزات استفاده خواهد شد.
توجه کنید که این کمک‌ها فقط مربوط به یک مرکز در یک شهر (البته شهری به نسبت متمول) در امریکاست و این نکته را نشان می‌دهد که ارائه‌ی تصویر صفر و یکی که در آن کل ملت‌ در امریکا به دنبال چپاول و نزاع بر سر دستمال توالت و کسب منافع شخصی هستند، تا چه حد افکار عمومی را از واقعیات موجود دور می‌کند.

مطالب مرتبط

کمک های مردم امریکا برای مقابله با کرونا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
مرکزی به نام Valley Medical Center Foundation در منطقه‌ی بی‌اریا / سیلیکون‌ولی ایالت کلفرنیا، از دو ماه و نیم پیش جهت دریافت کمک‌ها و هدایای مردمی اعلام آمادگی کرده است.ساعتی پیش، مدیر عملیات این مرکز اعلام کرد مردم پاسخ غافلگیرکننده‌ای به این فراخوان داده و ۶ میلیون دلار کمک نقدی به همراه ۲ و نیم میلیون آیتم از قبیل ماسک، دستکش، محافظ صورت، ضد عفونی کننده‌ی دست و غیره اهدا کرده‌اند.
از مبالغ مالی اهدایی جهت تهیه‌ی دستگاه‌های تنفسی، کیت تست کرونا و سایر تجهیزات استفاده خواهد شد.
توجه کنید که این کمک‌ها فقط مربوط به یک مرکز در یک شهر (البته شهری به نسبت متمول) در امریکاست و این نکته را نشان می‌دهد که ارائه‌ی تصویر صفر و یکی که در آن کل ملت‌ در امریکا به دنبال چپاول و نزاع بر سر دستمال توالت و کسب منافع شخصی هستند، تا چه حد افکار عمومی را از واقعیات موجود دور می‌کند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب