پس دادن پول به مشتریان بیمه های خودرو در پی بحران کرونا
10 ژوئن 2020
رقابت در ارزان ‌فروشی و کل کل قیمتی
10 ژوئن 2020

طنین اذان رمضان در شهر بزرگ امریکایی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
مسلمانان شهر از این واقعه بعنوان یک لحظه‌ی تاریخی یاد می‌کنند، هنگامی که مسئولین شهر مینیاپولیس، مجوز پخش ۵ نوبت اذان از بلندگوهای یک مسجد را صادر کردند.
مسلمانان در امریکا، همواره طنین زیبای اذان را در داخل مساجد می‌شنوند و در فضاهای عمومی و بیرون از مساجد، این توفیق را ندارند.
ائمه‌ی مساجد مینیاپولیس گفته‌اند در شرایط محدودیت‌های کرونایی، پخش عمومی اذان در ماه مبارک رمضان می‌تواند موجب آرامش و مایه‌ی تسلی مسلمانان شود.
مینیاپولیس بزرگ‌ترین شهر در ایالت مینه‌سوتای امریکاست و مسئولان محلی با صدور «مجوز نویز»، پخش اذان در شهر را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

مطالب مرتبط

طنین اذان رمضان در شهر بزرگ امریکایی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
مسلمانان شهر از این واقعه بعنوان یک لحظه‌ی تاریخی یاد می‌کنند، هنگامی که مسئولین شهر مینیاپولیس، مجوز پخش ۵ نوبت اذان از بلندگوهای یک مسجد را صادر کردند.
مسلمانان در امریکا، همواره طنین زیبای اذان را در داخل مساجد می‌شنوند و در فضاهای عمومی و بیرون از مساجد، این توفیق را ندارند.
ائمه‌ی مساجد مینیاپولیس گفته‌اند در شرایط محدودیت‌های کرونایی، پخش عمومی اذان در ماه مبارک رمضان می‌تواند موجب آرامش و مایه‌ی تسلی مسلمانان شود.
مینیاپولیس بزرگ‌ترین شهر در ایالت مینه‌سوتای امریکاست و مسئولان محلی با صدور «مجوز نویز»، پخش اذان در شهر را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب