معترضان چه می گویند و چه می‌خواهند؟ خسته و در جستجوی صلح و عدالت….
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آنتیفاهای آمریکا کیستند و از کجا آمده‌اند؟
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 
زندگی در آمریکا

عادات و فرهنگ های غیربهداشتی آمریکایی ها


yougov

منبع : yougov
نویسنده : Jake Gammon
 
آمریکا 360

عادات و فرهنگ های غیربهداشتی آمریکایی ها


yougov

منبع : yougov
نویسنده : Jake Gammon
 

آیا شما همیشه بعد از بیرون آمدن از دستشویی دستهای خود را می شویید؟ واقعاً؟ آیا تا به حال شده که بی‌خیالِ رفتن به حمام شوید؟ اگر اینطور است بدانید که تنها نیستید. هرروز میلیونها آمریکایی بی‌خیالِ دوش گرفتنِ خود می شوند و فقط در گرمای سوزان است که یادشان می آید باید حمام کننند.

این مقاله نگاهی دارد به عادتهای روزمره ی آمریکایی ها، از نظافتِ شخصی گرفته تا نظافتِ محلی که برای قضای حاجت انتخاب می کنند تا تف کردن در خیابانها. ممکن است از اینکه این همه آدمِ بی‌فرهنگ در آمریکا وجود دارد متعجب شوید.



شستنِ دستها بعد از دستشویی

کارشناسان می گویند شستنِ دستها بعد از بیرون آمدن از توالت و شستنِ موادِ غذایی قبل از مصرف بهترین راه برای خلاصی از میکروبها، باکتریها و ویروسهایی است که به آسانی پخش شده و بیماریهای ناگواری مثلِ التهابِ روده و معده را موجب می شوند.

اما به راستی چند نفر از ما به خود زحمتِ این کار را می دهیم؟

وقتی از مردمِ آمریکا سؤال شد که هرچندوقت‌یکبار دستهای خود را پس از بیرون آمدن از توالتِ خانه می شویند، دو پنجم‌شان (38درصد) اذعان کردند که دستهای خود را همیشه نمی شویند، 3درصدشان هم اعتراف کردند که هیچوقت دستهایشان را نمی شویند.

این وسط، از همه بدتر مردها و جوانترها هستند. 4درصدِ مردها اذعان کردند که در خانه هیچوقت دستهای خود را نمی شویند که این میزان در بینِ زنان فقط 1 درصد بود. تقریباً نیمی (46درصد) از میلنیال‌ها (نسلِ هزاره) همیشه دستهای خود را نمی شویند (یعنی فقط گاهی می شویند) که در بینِ افرادِ 55 سال به بالا این میزان 29 درصد است. از همه تکان‌دهنده تر اینکه از هر چهار آمریکایی یک نفر (24درصد) گفته است که همیشه این طور نیست که بعد از استفاده از دستشویی های عمومی دستهای خود را بشوید. این امر در بینِ مردان شایعتر است (29درصد در مقایسه با زنان که 19درصد است) و نیز در بینِ افرادِ 18 تا 34 ساله (33درصد یا یک سومِ آنها).



ادرار

در خصوصِ استفاده از توالت، چنین به نظر می رسد که خیلی از آمریکایی ها برای تخلیه ی خود به دنبالِ مکانهای دیگری غیر از توالت هستند.

دو سومِ آمریکایی ها (62درصد) زیرِ دوشِ حمام ادرار می کنند. از این میان، یک سوم (21درصد) هر بار یا اکثرِ مواقعی که زیرِ دوش می روند این کار را می کنند.

از این جهت اختلافِ زیادی بینِ جوانانِ 18 تا 34 ساله (که 63 درصدشان زیرِ دوش ادرار می کنند) و افرادِ بالای 55 سال (که 61درصدشان چنین می کنند) نیست. اما جوانانی که این کار را می کنند به نظر می رسد به آن عادت کرده اند: 33درصدِ آنها همیشه یا اکثرِ مواقعی که دوش می گیرند ادرار هم می کنند، که این میزان در بینِ نسلهای قدیمی تر 10 درصد است.

از قرارِ معلوم پولداری مانعی برای ادرار کردن در زیرِ دوش نیست و برعکس، پولدارها بیشتر مرتکبِ این عمل می شوند: کسانی که درآمدِ خانوادگی شان کمتر از 40000 دلار در سال است 60 درصدشان، و کسانی که بیش از 80000 دلار در سال درآمد دارند 69 درصدشان زیرِ دوش را تخلیه‌گاهِ خود می دانند.

هرچند مردان و زنان تقریباً به یک اندازه در زیرِ دوش میل به تخلیه پیدا می کنند، اما مردان خیلی بیشتر از زنان به دنبالِ سایرِ مکانها برای تخلیه می گردند. تقریباً سه چهارمِ (71درصدِ) مردان پشتِ یک بوته یا درخت در یک مکانِ غیرِ مسکونی کارِ خود را می کنند که این میزان در بینِ زنان 36درصد است؛ 41درصد در دریا (37درصدِ زنان)؛ 50درصد در حیاطِ خود (12درصدِ زنان) و 32درصد در خیابان (6درصدِ زنان) آمارِ دیگری از تنوع‌طلبیِ مردان است.

و بالاخره از هر پنج نفر یک نفر (20درصد) درونِ وان را برای این کار انتخاب می کنند.




حمام کردن

شاید برای شما هم جالب باشد بدانید آمریکایی ها به طورِ میانگین چقدر حمام می کنند.

در مجموع، دو سومِ (66درصدِ) مردم روزی حداقل یک بار دوش می گیرند و بنابراین یک سومِ باقیمانده با فاصله ی بیشتری سراغِ دوشهای خود می روند.

عادتِ هرروز حداقل یک بار دوش گرفتن بیشتر در میانِ اقشارِ پردرآمد (77درصدِ کسانی که بیش از 80000 دلار در سال درآمد دارند)، افرادِ مطلقه (74درصد) و ساکنانِ جنوب به چشم می خورد.

زنان کمتر از مردان عادت به دوشِ هرروزه دارند (38درصد در مقابلِ 29درصدِ مردان)، آنها بیشتر یک روز در میان دوش می گیرند (23درصدِ زنان، در مقابلِ 14درصدِ مردان). مردان بیش از زنان ابراز داشته اند که هرگز حمام نمی کنند (3درصدِ مردان، 0درصدِ زنان).

گروهِ دیگری که ابراز داشته اند هرگز حمام (اعم از وان یا دوش) نمی روند ساکنانِ غرب (4درصد) و افرادِ 18 تا 34 ساله (3درصد) هستند.

از سوی دیگر، همین افرادِ 18 تا 34 ساله بیش از گروههای دیگر به دو یا بیش از دو بار در روز دوش گرفتن عادت دارند (15درصدِ آنها، در مقابلِ 4درصدِ افرادِ 55 سال به بالا). دموکراتها بیش از سایرِ طیفهای سیاسی به بیش از یک بار در روز دوش گرفتن عادت دارند (10درصد)، و پس از آنها مستقلینِ سیاسی قرار دارند (8درصد). تنها 4درصدِ جمهوریخواهان بیش از یکبار در روز دوش می گیرند.




از حمام و دستشویی که بگذریم، عادتهای عمومیِ ناپسندِ دیگری را می بینیم که مردان و زنان در آنها تفاوتِ قابلِ توجهی با یکدیگر دارند.

مردان، بر اساسِ اذعانِ خودشان، طیِ یک سالِ گذشته بیش از زنان دست توی دماغشان کرده اند (46درصد در مقابلِ 37 درصدِ زنان)؛ در کنارِ دیگران بادِ معده خارج کرده اند (41درصد در مقابلِ 30درصدِ زنان)؛ در خیابان تف کرده اند (35درصد در مقابلِ 11درصد)؛ و هنگامِ خوردنِ سوپ هورت کشیده اند (22درصد در مقابلِ 15درصد).

زنان نیز چندان فرشته‌خو نیستند. طبقِ اذعانِ خودشان، نیمی از آنها (53درصد) در یک سالِ گذشته با صدای بلند خندیده اند (45درصد در مردان)؛ 54درصدشان آدامس می جوند (40درصد در مردان)؛ 43درصدشان با خودشان صحبت می کنند (36درصدِ مردان)؛ و 42درصدشان هنگامِ تماشای فیلم با دیگری حرف می زنند (28درصد در مردان).




جوانترها در مقایسه با افرادِ بالای 55 سال بیشتر به عادتهای بدِ خود اذعان دارند.

در این خصوص شکافِ جغرافیایی نیز قابلِ توجه است: ساکنانِ غربِ میانه (شمالِ مرکزی) بیش از ساکنانِ هر بخشِ دیگری از آمریکا دارای اینگونه رفتارها هستند. نیمی از آنها طیِ یک سالِ گذشته دستشان را توی دماغشان کرده اند (47درصد)؛ در جمع بادِ معده خارج کرده اند (46درصد)؛ با خودشان حرف زده اند (46درصد)؛ طوری که دیگران بتوانند بشنوند آروغ زده اند (30درصد)؛ و سوپشان را هورت کشیده اند (22درصد).

 

مطالب مرتبط