آیا آمریکا در آستانه‌ی یک انقلاب قرار دارد؟
۲۹ خرداد ۱۳۹۹
سخنان برنی سندرز درباره وضعیت فعالی آمریکا ؛ بحران بعد از بحران !
۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 
مسائل و فکت های آمریکا

آمارهایی از وضعیت سلامت روانی در آمریکامنبع: NAMI

ناراحتی های روحی-روانی سالانه سلامتِ میلیونها آمریکایی را به خطر می افکنند. در اینجا به حقایقی درموردِ شیوع و تأثیراتِ بیماری های روانی اشاره می کنیم.شیوعِ بیماری های روانی

 • در آمریکا سالانه تقریباً از هر پنج بزرگسال یک نفر (43.8 میلیون نفر، یا 18.5% جمعیت) بیماریِ روانی را تجربه می کند.[1]
 • در آمریکا سالانه تقریباً از هر 25 بزرگسال یک نفر (9.8 میلیون، یا 4%) یک بیماریِ روانیِ حاد را تجربه می کند که عمده فعالیتهای روزمره ی فرد را از اساس مختل یا با مشکل مواجه می کند.[2]
 • تقریباً از هر پنج نوجوانِ 18-13 ساله یک نفر (21.4درصد) در برهه ای از زندگیِ خود دچارِ اختلالاتِ حادِ روحی می شود. در موردِ کودکانِ 8 تا 15 ساله این رقم 13% برآورد شده است.[3]
 • 1درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی دچارِ اسکیزوفرنی هستند.[4]
 • 6درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی دچارِ اختلالِ دوقطبی هستند.[5]
 • 9درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی (16میلیون) در سالِ گذشته دستِ کم یک دوره افسردگیِ بیمارگونه را تجربه کرده اند.[6]
 • 1 درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی حداقل یکی از انواعِ اختلالِ اضطراب نظیرِ اختلالِ استرسِ پس از تراما (PTSD)، اختلالِ وسواسِ فکری-عملی (OCD)، و یا انواعِ فوبیا را تجربه کرده اند.[7]
 • از 20.2 میلیون بزرگسالِ آمریکایی که اختلالِ سوءِ مصرفِ مواد را تجربه کرده اند، 50.5درصد (10. میلیون بزرگسال) دچارِ یک بیماریِ روانیِ مقارن بوده اند.[8]
 • 50 درصد بیماری های روانی از سن 14 سالگی و 75 درصد از سن 24 سالگی آغاز می شود.


آمارِ اجتماعی

 • 1 درصد از بزرگسالان آمریکایی در سال 2018 به بیماری روانی مبتلا شدند. (47.6 میلیون نفر)
 • 6 درصد بزرگسالان آمریکایی بیماریحاد روانی را در سال 2018 تجربه کرده اند. (11.4 میلیون نفر)
 • 5 درصد آمریکایی های بین سنین 6 تا 17 سال دوچار بیماری روانی شدند.(7.7 میلیون نفر)
 • 7 درصد بزرگسالان آمریکایی به طور همزمان دوچاربیماریهای روانی و سو مصرف مواد شدند. (9.2 میلیون نفر)
 • طبقِ برآوردها، 26درصدِ بزرگسالانِ بی‌خانمان که در سرپناهها اقامت دارند با بیماری های روانیِ جدی دست و پنجه نرم می کنند و تقریباً 46درصدشان یا دچارِ بیماریِ روانی هستند یا سوءِ مصرفِ مواد یا هردو.[9]
 • تقریباً 20 درصدِ زندانیانِ ایالتی و 21درصدِ زندانیانِ زندانهای محلی «سابقه ی تازه‌ی» ناراحتی های روحی-روانی دارند.[10]
 • 70درصدِ نوجوانانِ دارالتأدیب‌ها دستِ کم یک مشکلِ روانی دارند و حداقل 20درصدشان دچارِ بیماری های روانیِ جدی هستند.[11]
 • در سالِ گذشته تنها 41درصدِ بزرگسالانِ آمریکا که دارای ناراحتی های روحی‌رانی هستند از خدماتِ روان‌درمانی بهره‌مند شده اند. از بینِ بزرگسالانی که به بیماری های روانیِ جدی مبتلایند نیز 62.9درصدشان این خدمات را دریافت کرده اند.8
 • در سالِ گذشته تنها حدودِ نیمی (50.6درصد) از کودکانِ دارای مشکلاتِ روحی-روانیِ 8تا15 سال از خدماتِ روان‌درمانی بهره مند شده اند.[12]
 • سیاه‌پوستها و هیسپانیک‌های آمریکایی که از خدماتِ سلامتِ روان بهره‌مند می شوند حدوداً نصفِ آمریکاییهای سفیدپوستِ بهره‌مند از این خدمات هستند و آسیایی های آمریکایی تقریباً یک سومِ آنها.[13]
 • نیمی از بیماری های روانیِ مزمن پیش از سنِ 14 سالگی آغاز می شوند و سه چهارم‌شان هم پیش از 24 سالگی. با وجودِ درمانهای مؤثر، بینِ نخستین علایمِ بروزِ بیماری و به فکرِ علاج افتادنِ مردم تأخیرهایی طولانی (گاهاً دهها ساله) می افتد.[14]
 • شیوع سالیانه بیماری های روانی بین بزرگسالان آمریکایی بر اساس گروه های جمعیتی:
  • آسیایی تبارها : 14.7درصد
  • سفید پوستان : 20.4درصد
  • سیاه پوستان غیر اسپانیولی یا سیاه پوستان آفریقایی تبار: 16.2درصد
  • بومیان آمریکایی یا بومیان آلاسکا: 22.1درصد
  • افراد بین نژادی غیر اسپانیولی: 26.8درصد
  • اسپانیایی تبار ها و لاتین ها: 16.9درصد
 • شیوع سالانه بین بزرگسالان آمریکایی بر اساس شرایط بیماری:
  • قسمت عمده افسردگی: 7.2درصد (17.7 میلیون نفر)
  • اسکیزوفرنی: کمتر از 1درصد(حدود 1.5 میلیون نفر)
  • اختلال دو قطبی: 2.8درصد (حدود 7 میلیون نفر)
  • اختلال اضرابی : 19.1درصد (48میلیون نفر)
  • اختلال حاصل از استرس بعد از تراما: 3.6درصد (حدود 9 میلیون نفر)
  • اختلال وسواس فکری-عملی: 1.2درصد (حدود 3 میلیون نفر)


پیامدهای نرفتن به سراغِ درمان

 • بیماری های روانیِ وخیم با ایجادِ اختلال در درآمدزاییِ افراد، سالانه 193.2 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه به بار می آورند.[15]
 • اختلالاتِ خلقی، از جمله افسردگی، کج‌خلقی (دیستایمیا) و اختلالِ دوقطبی، سومین علتِ شایعِ بستری در بیمارستانهای آمریکا هستند، هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای بزرگسالانِ 44-18 سال.[16]
 • افرادی که با بیماری های روانیِ جدی دست‌وپنجه نرم می کنند بیشتر در معرضِ ابتلا به بیماری های جسمیِ مزمن هستند.[17] بزرگسالانِ‌ آمریکایی که دچارِ بیماری های روانیِ جدی هستند به طورِ میانگین عمرشان 25 سال کمتر از سایرین است که این عمدتاً به خاطرِ مشکلاتِ پزشکیِ قابلِ درمان است.[18]
 • بیش از یک سوم (37درصدِ) محصلانِ دارای مشکلاتِ روحی-روانی نوجوانانِ 14 تا 21 ساله ای هستند که از آموزشگاههای استثنائی ترکِ تحصیل کرده اند (بالاترین نرخِ ترکِ تحصیل در بینِ همه ی گروههای ناتوان).[19]
 • خودکشی دهمین علتِ شایعِ مرگ در آمریکا است، و دومین علتِ شایعِ مرگِ افرادِ 10تا34 ساله.[20]
 • بیش از 90درصدِ کسانی که از طریقِ خودکشی جانِ خود را از دست می دهند علایمِ ناراحتی های روحی-روانی را از خود بروز داده اند.[21]
 • روزانه به طورِ تقریبی 18 الی 22 کهنه‌سربازِ آمریکایی از طریقِ خودکشی جانِ خود را از دست می دهند.[22]


آمارهایی از وضعیت خودکشی در آمریکا:

 • خود کشی دومین دلیل اصلی مرگ و میر بین جوانان آمریکایی در سنین 10 تا 34 سال است.
 • خود کشی دهمین دلیل اصلی مرگ و میر آمریکایی ها است.
 • به طور کلی آمار خودکشی در آمریکا از سال 2001 تا کنون 31درصد رشد داشته است.
 • 46درصد افرادی که در آمریکا خودکشی کرده اند در شرایت سلامت روانی تشخیص داده شده اند.
 • مطابق مصاحبه با خانواده ، دوستان و متخصصان پزشکی ، 90٪ افرادی که توسط خودکشی می میرند علائم وضعیت سلامت روان را نشان داده بودند.
 • 75درصد افرادی که بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند مرد هستند.


منابع:
 1. Any Mental Illness (AMI) Among Adults. (n.d.). Retrieved October 23, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-mental-illness-ami-among-adults.shtml
 2. Serious Mental Illness (SMI) Among Adults. (n.d.). Retrieved October 23, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/serious-mental-illness-smi-among-us-adults.shtml
 3. Any Disorder Among Children. (n.d.) Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-disorder-among-children.shtml
 4. Schizophrenia. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/schizophrenia.shtml
 5. Bipolar Disorder Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/bipolar-disorder-among-adults.shtml
 6. Major Depression Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/major-depression-among-adults.shtml
 7. Any Anxiety Disorder Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-anxiety-disorder-among-adults.shtml
 8. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health: Mental Health Findings, NSDUH Series H-50, HHS Publication No. (SMA) 15-4927. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2015). Retrieved October 27, 2015 from http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FRR1-2014/NSDUH-FRR1-2014.pdf
 9. U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Development. (2011). The 2010 Annual Homeless Assessment Report to Congress. Retrieved January 16, 2015, from https://www.hudexchange.info/resources/documents/2010HomelessAssessmentReport.pdf
 10. Glaze, L.E. & James, D.J. (2006). Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates. Bureau of Justice Statistics Special Report. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs Washington, D.C. Retrieved March 5, 2013, from http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/mhppji.pdf
 11. National Center for Mental Health and Juvenile Justice. (2007). Blueprint for Change: A Comprehensive Model for the Identification and Treatment of Youth with Mental Health Needs in Contact with the Juvenile Justice System. Delmar, N.Y: Skowyra, K.R. &
 12. Cocozza, J.J. Retrieved January 16, 2015, from http://www.ncmhjj.com/wp-content/uploads/2013/07/2007_Blueprint-for-Change-Full-Report.pdf
 13. Use of Mental Health Services and Treatment Among Children. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/use-of-mental-health-services-and-treatment-among-children.shtml
 14. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Racial/Ethnic Differences in Mental Health Service Use among Adults. HHS Publication No. SMA-15-4906. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2015. Retrieved July 2017, from https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/MHServicesUseAmongAdults/MHServicesUseAmongAdults.pdf.
 15. Kessler, R.C., et al. (2005). Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbitity Survey Replication. Archives of General Psychiatry62(6), 593–602. Retrieved January 16, 2015, from http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=208671
 16. Insel, T.R. (2008). Assessing the Economic Costs of Serious Mental Illness. The American Journal of Psychiatry. 165(6), 663-665
 17. Agency for Healthcare Research and Quality, The Department of Health & Human Services. (2009). HCUP Facts and Figures: Statistics on Hospital-based Care in the United States, 2009. Retrieved January 16, 2015, from http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/factsandfigures/2009/pdfs/FF_report_2009.pdf
 18. Colton, C.W. & Manderscheid, R.W. (2006). Congruencies in Increased Mortality Rates, Years of Potential Life Lost, and Causes of Death Among Public Mental Health Clients in Eight States. Preventing Chronic Disease: Public Health Research, Practice and Policy3(2), 1–14. Retrieved January 16, 2015, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1563985/
 19. National Association of State Mental Health Program Directors Council. (2006). Morbidity and Mortality in People with Serious Mental Illness. Alexandria, VA: Parks, J., et al. Retrieved January 16, 2015 from http://www.nasmhpd.org/docs/publications/MDCdocs/Mortality%20and%20Morbidity%20Final%20Report%208.18.08.pdf
 20. [1] U.S. Department of Education. (2014). 35th Annual Report to Congress on the Implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, 2013. Washington, DC: U.S. Department of Education. Retrieved January 16, 2015, from http://www2.ed.gov/about/reports/annual/osep/2013/parts-b-c/35th-idea-arc.pdf
 21. [1]National Institutes of Mental Health (2018). "Suicide." Retrieved December 6, 2018, from https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide.shtml
 22. [1] Isometsa, E.T., (2001). Psychological Autopsy Studies - A Review. European Psychiatry, 16(7), 379-85. Retrieved December 6, 2018, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728849​
 23. [1] U.S. Department of Veteran Affairs Mental Health Services Suicide Prevention Program. (2012). Suicide Data Report, 2012. Kemp, J. & Bossarte, R. Retrieved January 16, 2015, from http://www.va.gov/opa/docs/Suicide-Data-Report-2012-final.pdf
 
مسائل و فکت های آمریکا

آمارهایی از وضعیت سلامت روانی در آمریکامنبع: NAMI

ناراحتی های روحی-روانی سالانه سلامتِ میلیونها آمریکایی را به خطر می افکنند. در اینجا به حقایقی درموردِ شیوع و تأثیراتِ بیماری های روانی اشاره می کنیم.شیوعِ بیماری های روانی

 • در آمریکا سالانه تقریباً از هر پنج بزرگسال یک نفر (43.8 میلیون نفر، یا 18.5% جمعیت) بیماریِ روانی را تجربه می کند.[1]
 • در آمریکا سالانه تقریباً از هر 25 بزرگسال یک نفر (9.8 میلیون، یا 4%) یک بیماریِ روانیِ حاد را تجربه می کند که عمده فعالیتهای روزمره ی فرد را از اساس مختل یا با مشکل مواجه می کند.[2]
 • تقریباً از هر پنج نوجوانِ 18-13 ساله یک نفر (21.4درصد) در برهه ای از زندگیِ خود دچارِ اختلالاتِ حادِ روحی می شود. در موردِ کودکانِ 8 تا 15 ساله این رقم 13% برآورد شده است.[3]
 • 1درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی دچارِ اسکیزوفرنی هستند.[4]
 • 6درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی دچارِ اختلالِ دوقطبی هستند.[5]
 • 9درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی (16میلیون) در سالِ گذشته دستِ کم یک دوره افسردگیِ بیمارگونه را تجربه کرده اند.[6]
 • 1 درصدِ بزرگسالانِ آمریکایی حداقل یکی از انواعِ اختلالِ اضطراب نظیرِ اختلالِ استرسِ پس از تراما (PTSD)، اختلالِ وسواسِ فکری-عملی (OCD)، و یا انواعِ فوبیا را تجربه کرده اند.[7]
 • از 20.2 میلیون بزرگسالِ آمریکایی که اختلالِ سوءِ مصرفِ مواد را تجربه کرده اند، 50.5درصد (10. میلیون بزرگسال) دچارِ یک بیماریِ روانیِ مقارن بوده اند.[8]
 • 50 درصد بیماری های روانی از سن 14 سالگی و 75 درصد از سن 24 سالگی آغاز می شود.


آمارِ اجتماعی

 • 1 درصد از بزرگسالان آمریکایی در سال 2018 به بیماری روانی مبتلا شدند. (47.6 میلیون نفر)
 • 6 درصد بزرگسالان آمریکایی بیماریحاد روانی را در سال 2018 تجربه کرده اند. (11.4 میلیون نفر)
 • 5 درصد آمریکایی های بین سنین 6 تا 17 سال دوچار بیماری روانی شدند.(7.7 میلیون نفر)
 • 7 درصد بزرگسالان آمریکایی به طور همزمان دوچاربیماریهای روانی و سو مصرف مواد شدند. (9.2 میلیون نفر)
 • طبقِ برآوردها، 26درصدِ بزرگسالانِ بی‌خانمان که در سرپناهها اقامت دارند با بیماری های روانیِ جدی دست و پنجه نرم می کنند و تقریباً 46درصدشان یا دچارِ بیماریِ روانی هستند یا سوءِ مصرفِ مواد یا هردو.[9]
 • تقریباً 20 درصدِ زندانیانِ ایالتی و 21درصدِ زندانیانِ زندانهای محلی «سابقه ی تازه‌ی» ناراحتی های روحی-روانی دارند.[10]
 • 70درصدِ نوجوانانِ دارالتأدیب‌ها دستِ کم یک مشکلِ روانی دارند و حداقل 20درصدشان دچارِ بیماری های روانیِ جدی هستند.[11]
 • در سالِ گذشته تنها 41درصدِ بزرگسالانِ آمریکا که دارای ناراحتی های روحی‌رانی هستند از خدماتِ روان‌درمانی بهره‌مند شده اند. از بینِ بزرگسالانی که به بیماری های روانیِ جدی مبتلایند نیز 62.9درصدشان این خدمات را دریافت کرده اند.8
 • در سالِ گذشته تنها حدودِ نیمی (50.6درصد) از کودکانِ دارای مشکلاتِ روحی-روانیِ 8تا15 سال از خدماتِ روان‌درمانی بهره مند شده اند.[12]
 • سیاه‌پوستها و هیسپانیک‌های آمریکایی که از خدماتِ سلامتِ روان بهره‌مند می شوند حدوداً نصفِ آمریکاییهای سفیدپوستِ بهره‌مند از این خدمات هستند و آسیایی های آمریکایی تقریباً یک سومِ آنها.[13]
 • نیمی از بیماری های روانیِ مزمن پیش از سنِ 14 سالگی آغاز می شوند و سه چهارم‌شان هم پیش از 24 سالگی. با وجودِ درمانهای مؤثر، بینِ نخستین علایمِ بروزِ بیماری و به فکرِ علاج افتادنِ مردم تأخیرهایی طولانی (گاهاً دهها ساله) می افتد.[14]
 • شیوع سالیانه بیماری های روانی بین بزرگسالان آمریکایی بر اساس گروه های جمعیتی:
  • آسیایی تبارها : 14.7درصد
  • سفید پوستان : 20.4درصد
  • سیاه پوستان غیر اسپانیولی یا سیاه پوستان آفریقایی تبار: 16.2درصد
  • بومیان آمریکایی یا بومیان آلاسکا: 22.1درصد
  • افراد بین نژادی غیر اسپانیولی: 26.8درصد
  • اسپانیایی تبار ها و لاتین ها: 16.9درصد
 • شیوع سالانه بین بزرگسالان آمریکایی بر اساس شرایط بیماری:
  • قسمت عمده افسردگی: 7.2درصد (17.7 میلیون نفر)
  • اسکیزوفرنی: کمتر از 1درصد(حدود 1.5 میلیون نفر)
  • اختلال دو قطبی: 2.8درصد (حدود 7 میلیون نفر)
  • اختلال اضرابی : 19.1درصد (48میلیون نفر)
  • اختلال حاصل از استرس بعد از تراما: 3.6درصد (حدود 9 میلیون نفر)
  • اختلال وسواس فکری-عملی: 1.2درصد (حدود 3 میلیون نفر)


پیامدهای نرفتن به سراغِ درمان

 • بیماری های روانیِ وخیم با ایجادِ اختلال در درآمدزاییِ افراد، سالانه 193.2 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه به بار می آورند.[15]
 • اختلالاتِ خلقی، از جمله افسردگی، کج‌خلقی (دیستایمیا) و اختلالِ دوقطبی، سومین علتِ شایعِ بستری در بیمارستانهای آمریکا هستند، هم برای کودکان و نوجوانان و هم برای بزرگسالانِ 44-18 سال.[16]
 • افرادی که با بیماری های روانیِ جدی دست‌وپنجه نرم می کنند بیشتر در معرضِ ابتلا به بیماری های جسمیِ مزمن هستند.[17] بزرگسالانِ‌ آمریکایی که دچارِ بیماری های روانیِ جدی هستند به طورِ میانگین عمرشان 25 سال کمتر از سایرین است که این عمدتاً به خاطرِ مشکلاتِ پزشکیِ قابلِ درمان است.[18]
 • بیش از یک سوم (37درصدِ) محصلانِ دارای مشکلاتِ روحی-روانی نوجوانانِ 14 تا 21 ساله ای هستند که از آموزشگاههای استثنائی ترکِ تحصیل کرده اند (بالاترین نرخِ ترکِ تحصیل در بینِ همه ی گروههای ناتوان).[19]
 • خودکشی دهمین علتِ شایعِ مرگ در آمریکا است، و دومین علتِ شایعِ مرگِ افرادِ 10تا34 ساله.[20]
 • بیش از 90درصدِ کسانی که از طریقِ خودکشی جانِ خود را از دست می دهند علایمِ ناراحتی های روحی-روانی را از خود بروز داده اند.[21]
 • روزانه به طورِ تقریبی 18 الی 22 کهنه‌سربازِ آمریکایی از طریقِ خودکشی جانِ خود را از دست می دهند.[22]


آمارهایی از وضعیت خودکشی در آمریکا:

 • خود کشی دومین دلیل اصلی مرگ و میر بین جوانان آمریکایی در سنین 10 تا 34 سال است.
 • خود کشی دهمین دلیل اصلی مرگ و میر آمریکایی ها است.
 • به طور کلی آمار خودکشی در آمریکا از سال 2001 تا کنون 31درصد رشد داشته است.
 • 46درصد افرادی که در آمریکا خودکشی کرده اند در شرایت سلامت روانی تشخیص داده شده اند.
 • مطابق مصاحبه با خانواده ، دوستان و متخصصان پزشکی ، 90٪ افرادی که توسط خودکشی می میرند علائم وضعیت سلامت روان را نشان داده بودند.
 • 75درصد افرادی که بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند مرد هستند.


منابع:
 1. Any Mental Illness (AMI) Among Adults. (n.d.). Retrieved October 23, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-mental-illness-ami-among-adults.shtml
 2. Serious Mental Illness (SMI) Among Adults. (n.d.). Retrieved October 23, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/serious-mental-illness-smi-among-us-adults.shtml
 3. Any Disorder Among Children. (n.d.) Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-disorder-among-children.shtml
 4. Schizophrenia. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/schizophrenia.shtml
 5. Bipolar Disorder Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/bipolar-disorder-among-adults.shtml
 6. Major Depression Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/major-depression-among-adults.shtml
 7. Any Anxiety Disorder Among Adults. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-anxiety-disorder-among-adults.shtml
 8. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health: Mental Health Findings, NSDUH Series H-50, HHS Publication No. (SMA) 15-4927. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2015). Retrieved October 27, 2015 from http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FRR1-2014/NSDUH-FRR1-2014.pdf
 9. U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Development. (2011). The 2010 Annual Homeless Assessment Report to Congress. Retrieved January 16, 2015, from https://www.hudexchange.info/resources/documents/2010HomelessAssessmentReport.pdf
 10. Glaze, L.E. & James, D.J. (2006). Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates. Bureau of Justice Statistics Special Report. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs Washington, D.C. Retrieved March 5, 2013, from http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/mhppji.pdf
 11. National Center for Mental Health and Juvenile Justice. (2007). Blueprint for Change: A Comprehensive Model for the Identification and Treatment of Youth with Mental Health Needs in Contact with the Juvenile Justice System. Delmar, N.Y: Skowyra, K.R. &
 12. Cocozza, J.J. Retrieved January 16, 2015, from http://www.ncmhjj.com/wp-content/uploads/2013/07/2007_Blueprint-for-Change-Full-Report.pdf
 13. Use of Mental Health Services and Treatment Among Children. (n.d.). Retrieved January 16, 2015, from http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/use-of-mental-health-services-and-treatment-among-children.shtml
 14. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Racial/Ethnic Differences in Mental Health Service Use among Adults. HHS Publication No. SMA-15-4906. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2015. Retrieved July 2017, from https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/MHServicesUseAmongAdults/MHServicesUseAmongAdults.pdf.
 15. Kessler, R.C., et al. (2005). Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National Comorbitity Survey Replication. Archives of General Psychiatry62(6), 593–602. Retrieved January 16, 2015, from http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=208671
 16. Insel, T.R. (2008). Assessing the Economic Costs of Serious Mental Illness. The American Journal of Psychiatry. 165(6), 663-665
 17. Agency for Healthcare Research and Quality, The Department of Health & Human Services. (2009). HCUP Facts and Figures: Statistics on Hospital-based Care in the United States, 2009. Retrieved January 16, 2015, from http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/factsandfigures/2009/pdfs/FF_report_2009.pdf
 18. Colton, C.W. & Manderscheid, R.W. (2006). Congruencies in Increased Mortality Rates, Years of Potential Life Lost, and Causes of Death Among Public Mental Health Clients in Eight States. Preventing Chronic Disease: Public Health Research, Practice and Policy3(2), 1–14. Retrieved January 16, 2015, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1563985/
 19. National Association of State Mental Health Program Directors Council. (2006). Morbidity and Mortality in People with Serious Mental Illness. Alexandria, VA: Parks, J., et al. Retrieved January 16, 2015 from http://www.nasmhpd.org/docs/publications/MDCdocs/Mortality%20and%20Morbidity%20Final%20Report%208.18.08.pdf
 20. [1] U.S. Department of Education. (2014). 35th Annual Report to Congress on the Implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, 2013. Washington, DC: U.S. Department of Education. Retrieved January 16, 2015, from http://www2.ed.gov/about/reports/annual/osep/2013/parts-b-c/35th-idea-arc.pdf
 21. [1]National Institutes of Mental Health (2018). "Suicide." Retrieved December 6, 2018, from https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide.shtml
 22. [1] Isometsa, E.T., (2001). Psychological Autopsy Studies - A Review. European Psychiatry, 16(7), 379-85. Retrieved December 6, 2018, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728849​
 23. [1] U.S. Department of Veteran Affairs Mental Health Services Suicide Prevention Program. (2012). Suicide Data Report, 2012. Kemp, J. & Bossarte, R. Retrieved January 16, 2015, from http://www.va.gov/opa/docs/Suicide-Data-Report-2012-final.pdf

مطالب مرتبط


ارسال نظرات

avatar