مستند فقر ، سیاست و سود
19 می 2020
مجموعه مستند وزن ملت
20 می 2020

تبعات اقتصادی بحران کرونا

چرا برخلاف سایر کشورها ، ما شاهد اخراج های گسترده در آمریکا هستیم؟

اخبار کرونا در آمریکا
 

 

 

با شیوع بیماری همه گیر کرونا در جهان ، تمام کشورها با مشکلات زیادی روبرو شدند که مهترین آن مشکلات اقتصاد و معیشت مردمشان بود. با این حال کشورها برای عبور از این بحران اقتصادی و رکود کرونایی تدابیری اندیشیده اند اما در این میان با افزایش مبتلایان کرونا در آمریکا و شروع قرنطینه شاهد اخراج های گسترده در سطح کشور آمریکا هستیم . در این ویدئو به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: