چرا رکود اقتصادی ناشی از کرونا با رکودهای گذشته متفاوت است ؟
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مستند من مارتین لوتر کینگ جونیور هستم
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
 
آمریکا 360

نظامیان آمریکایی چگونه کشته می شوند؟

نظامیان آمریکا بیش از میدان نبرد و جنگ ، در آموزش ها و مانورهای نظامی کشته می شوند


_
 
آمریکا 360

نظامیان آمریکایی چگونه کشته می شوند؟

نظامیان آمریکا بیش از میدان نبرد و جنگ ، در آموزش ها و مانورهای نظامی کشته می شوند

.
 

بر اساسِ گزارشِ کنگره آمریکا، بینِ سالهای 2006 تا 2018،  31.9درصد از مرگ‌ومیرهای نیروهای مسلحِ فعال (در حالِ خدمت) ناشی از سوانح و تصادفات در شرایط غیر جنگی بوده است. در مقابل، 16.3 درصد از نیروهای مسلحی که در این بازه جان باخته اند، در عملیاتهای نظامی کشته شده اند. و اکثرِ این سوانح با درگیری های نظامی هیچ ارتباطی نداشته است.

در این گزارش آمده است: «از 2006 تا کنون مجموعاً 16652 پرسنلِ فعال و ذخیره ی نیروهای مسلح در حینِ خدمت در این ارگان جان باخته اند. هفتاد و سه درصد از این تلفات در شرایطِ غیرجنگی اتفاق افتاده است.»

این روندی است که به نظر می رسد اخیراً دوباره شدت گرفته و از سالِ 2015، مرگ‌ومیرهای غیرجنگیِ نیروهای مسلح بر تعدادِ اعضایی که سالانه در عملیاتِ نظامی کشته می شوند پیشی  گرفته است. به گزارشِ کمیته ی House Armed Services Committee، در 2017، تعدادِ نیروهای مسلحی که در سوانحِ آموزشی کشته شدند تقریباً 4  برابرِ آنهایی بود که در جنگ کشته شده بودند

؛

در این گزارش می‌خوانیم: «در مجموع، 21 تن از اعضای نیروهای مسلح در این سال در جنگ کشته شده اند در حالی که 80 تن به خاطرِ سوانحِ آموزشی و در طول مانورهای نظامی جان باخته اند».

در سالِ 2018 مجدداً شمارِ مرگ‌ومیرهای مرتبط با آموزش در نیروهای مسلح بالا گرفت و وقوعِ مکررِ سوانحِ هواییِ مرگبارِ غیرجنگی برای نظامیان رئیسِ وقتِ نیروهای مسلح، مک تورنبری (Mac Thornberry)، را بر آن داشت تا اعلام کند «آمادگیِ نیروهای مسلح در شرایطی بحرانی قرار دارد.»

 تورنبری در گزارشی به سالِ 2018 می نویسد: «این بحران محدود به نیروی هوایی نیست. تابستانِ سالِ گذشته، نیروی دریایی هم 17 سربازِ خود را در سوانحِ جداگانه ای در کشتی های USS McCain و USS Fitzgerald از دست داد. بازرسانِ نیروی دریایی بعدها دریافتند که هر دو سانحه با مشکلِ آمادگیِ نیروی دریایی در ارتباط بوده اند.»

بر اساس گزارش ها در طیِ پنج سالِ گذشته، 133 نیروی نظامی آمریکا در سوانحِ آموزشیِ هوایی کشته شده اند.


نگاهی دقیق تر به علل مرگ نظامیان آمریکایی

این آمار بر اساس گزارشِ جدیدی  که سرویسِ تحقیقاتیِ کنگره منتشر کرده و فدراسیونِ اندیشمندانِ آمریکایی (Federation of American Scientists) آن را علنی کرده است ، به دست آمده . سرویسِ تحقیقاتیِ کنگره (CRS) در این گزارشِ خود از آمار و ارقامِ رسمیِ پنتاگون استفاده کرده است.

در این گزارش، کشته های جنگی و غیرجنگی از هم تفکیک شده اند. کشته های جنگی آنهایی هستند که در عملیات‌های متعددِ نظامی جانِ خود را از دست داده اند، البته شاملِ آنهایی که در حینِ عملیات‌های آموزشی یا تجهیزاتی کشته شده اند نمی شود.

این گزارش نشان می دهد که هفتاد و دو درصدِ کلِ کشته ها  (11341 نفر) مرگشان هیچ ارتباطی به جنگهای جاریِ آمریکا نداشته است. نود و سه درصدِ کلِ این مرگ‌ومیرها در درونِ‌ آمریکا رخ داده است و الباقی در 70 کشورِ سرتاسرِ دنیا. تصادفات، خودزنی و بیماری بخشِ‌ اعظمِ این مرگ‌ومیرها را ناشی شده اند.

حدودِ 14 درصدِ مرگ‌ومیرهای غیرجنگی و دور از میدانِ نبرد با سوءِ مصرفِ مواد مرتبط بوده اند. در حدودِ 16 درصدِ کلِ مرگ‌ومیرهای غیرجنگی، یعنی 1807 مورد، وسایلِ نقلیه دخیل بوده اند، اما محققانِ این گزارش نتوانسته اند تشخیص بدهند که چه درصدی از این تصادفات با سوءِ مصرفِ موادِ مخدر نیز قرین بوده اند.

کشته-های-نیروهای-مسلحِ-فعال-از-سالِ-۲۰۰۶

نمودارِ بالا نشان‌دهنده ی کلِ تلفاتِ نیروهای مسلحِ آمریکا از سالِ 2006 است. کشته‌های «جنگی» اشاره به مرگ‌ومیرهایی دارد که در مناطقِ عملیاتی مانندِ عراق و افغانستان اتفاق افتاده اند، و «غیرجنگی» ناظر به تلفاتی است که در مناطقِ غیرِعملیاتی، نظیرِ پایگاههای داخلِ خاکِ آمریکا، رخ داده اند. (سرویسِ تحقیقاتیِ کنگره)

این گزارش 4510 مورد از مرگ‌ومیرهای اعضای مسلح را مرتبط با اقداماتِ جنگی در بیش از 25 کشورِ دنیا می داند. تقریباً نیمی از این مرگ‌ومیرها به واسطه ی بمبهای کنارجاده ای بوده است.

جای تعجب نیست که اکثرِ تلفاتِ ناشی از عملیاتِ جنگی در عراق و افغانستان اتفاق افتاده باشد، که در این گزارش آمار و ارقامِ مربوط به آن آمده است.

در عراق، از ابتدای سالِ 2006 بالغ بر 2177 نظامیِ آمریکایی کشته شده اند، و نیمی از این تلفات به سببِ بمبهای کنارِ جاده ای بوده است. 38 درصد هم به سببِ عواملِ غیرِجنگی جان باخته اند، از جمله حوادث و صدماتی که خارج از جنگ اتفاق افتاده است.

در افغانستان، آمریکا 1961 کشته داده است که حدودِ نیمی (47 درصد) از تلفاتِ نظامیِ آن به واسطه ی بمبهای کنارجاده ای بوده است. خارج از میدانِ نبرد نیز شلیکِ گلوله و دیگر لطماتِ جسمانی آسیبهای شدیدی به نظامیان وارد کرده است.

نکته ی مهمِ این گزارش اینجاست که شمارِ قابلِ توجهی از تلفاتی که در افغانستان رخ داده (162 مورد، یا بیش از 8 درصدِ کلِ آنها) ناشی از عقب‌نشینی از میدان یا سوانحِ هوایی بوده است که بخشِ اعظمِ آن بدونِ دخالتِ دشمن بوده است. آنطور که Military Times در اوایلِ امسال گزارش داده است، سوانحِ هوانوردی در نیروهای مسلح افزایش یافته است، به طوری که از سالِ 2013 بالغ بر 133 مورد تلفاتِ هوایی در این ارگان اتفاق افتاده است.

علل-مرگ-نیروهای-نظامی-آمریکا
جدولِ بالا نشان دهنده ی علل و عواملِ مرگ‌ومیرِ نیروهای مسلحِ آمریکا از سالِ 2006 است.
 

مطالب مرتبط