وضعیت امنیت شغلی در آمریکا چگونه است ؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درامد در آمریکا چگونه است و چه ابعادی دارد؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

رویای آمریکایی یعنی چه ؟آیا رویای آمریکایی هنوز زنده است ؟آیا ساکنان آمریکا می توانند با تلاش به هر جایی که میخواهند برسند ؟


سوالات و پاسخ ها
 

رویای آمریکایی یعنی چه ؟آیا رویای آمریکایی هنوز زنده است ؟آیا ساکنان آمریکا می توانند با تلاش به هر جایی که میخواهند برسند ؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات "رویای آمریکایی یعنی چه ؟آیا رویای آمریکایی هنوز زنده است ؟آیا ساکنان آمریکا می توانند با تلاش به هر جایی که میخواهند برسند ؟ " را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.