وضعیت تاسیسات و شبکه آبرسانی آمریکا چگونه است ؟ آیا آمریکایی ها هم مشکل دسترسی به آب سالم دارند ؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیا آمریکا هم با معضل ترافیک درگیر است ؟ راهکارهای آمریکا برای مدیریت بحران ترافیک نیویورک چه بوده است ؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایستگاه های و قطارهای مترو نیویورک چه شکلی است و چه وضعیتی دارد ؟


سوالات و پاسخ ها
 

ایستگاه های و قطارهای مترو نیویورک چه شکلی است و چه وضعیتی دارد ؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات "ایستگاه های و قطارهای مترو نیویورک چه شکلی است و چه وضعیتی دارد ؟ " را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.