بلک فرایدی چه روزی است ؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
سابقه ی جنگ های داخلی آمریکا چه بوده و چه آثاری در تاریخ این کشور داشته است؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیا آمریکا تاکنون مرتکب جرائم و جنایت های جنگی شده و از مرتکبان جرایم جنگی حمایت کرده است؟


سوالات و پاسخ ها
 

آیا آمریکا تاکنون مرتکب جرائم و جنایت های جنگی شده و از مرتکبان جرایم جنگی حمایت کرده است؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوال "آیا آمریکا تاکنون مرتکب جرائم و جنایت های جنگی شده و از مرتکبان جرایم جنگی حمایت کرده است؟ " را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.