سابقه ی برداری در آمریکا چه بوده است ؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیا آمریکا تاکنون مرتکب جرائم و جنایت های جنگی شده و از مرتکبان جرایم جنگی حمایت کرده است؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بلک فرایدی چه روزی است ؟


سوالات و پاسخ ها
 

بلک فرایدی چه روزی است ؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوال "بلک فرایدی چه روزی است ؟ " را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.