افزایش افسردگی و افکارخودکشی در میان نوجوانان آمریکایی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مشکلات و چالش های نسل دهه ی ۶۰ میلادی آمریکا موسوم به بیبی بومرها چیست ؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

وضعیت خشونت های مسلحانه در آمریکا چگونه است ؟ آمریکایی ها چقدر همدیگر را می کشند ؟


سوالات و پاسخ ها
 

وضعیت خشونت های مسلحانه در آمریکا چگونه است ؟ آمریکایی ها چقدر همدیگر را می کشند ؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوال "وضعیت خشونت های مسلحانه در آمریکا چگونه است ؟ آمریکایی ها چقدر همدیگر را می کشند ؟ " را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.