مجله week گزارش می دهد بحران بی‌خانمانان در آمریکا
1 آوریل 2020
سانسور اینترنت در آمریکا چگونه انجام می شود؟
1 آوریل 2020
اخبار و رویدادهای آمریکا

دستورالعمل جدید در آمریکا : سندروم داونی ها و اوتیسمی های مبتلا به کرونا را به حال خود رها کنید تا بمیرند!

مبتلایان کرونا که بیماری هایی نظیر اوتیسم و سندرم داون دارند، از خدمات پزشکی محروم می شوند تا بمیرند...
منبع : روزنامه SUN
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1399
روزنامه ی sun و وبسایت propublica از دستورالعمل جدیدی در آمریکا خبر داده اند که این روزها موجب ترس و نگرانی خانواده های اوتیسمی و سندروم داونی در آمریکا را فراهم کرده است :

به دلیل کمبود امکانات پزشکی و تجهیزاتی نظیر ونتیلیتور، مقامات آمریکا به بیمارستان ها دستور العملی داده اند که طیفی از بیماران شامل اوتیسمی ها و سندروم داونی ها، در صورت ابتلا به کرونا، در آخرین اولویت دریافت خدمات پزشکی و بیمارستانی قرار گیرند و به عبارتی دیگر به حال خود رها شوند تا بمیرند...

سازمان های حمایت از معلولان در آمریکا از این تصمیم دولت شکایت کرده اند.
منبع : وبسایت حقایق آمریکا

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای آمریکا

دستورالعمل جدید در آمریکا : سندروم داونی ها و اوتیسمی های مبتلا به کرونا را به حال خود رها کنید تا بمیرند!

مبتلایان کرونا که بیماری هایی نظیر اوتیسم و سندرم داون دارند، از خدمات پزشکی محروم می شوند تا بمیرند...
منبع : روزنامه SUN
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1399
روزنامه ی sun و وبسایت propublica از دستورالعمل جدیدی در آمریکا خبر داده اند که این روزها موجب ترس و نگرانی خانواده های اوتیسمی و سندروم داونی در آمریکا را فراهم کرده است :

به دلیل کمبود امکانات پزشکی و تجهیزاتی نظیر ونتیلیتور، مقامات آمریکا به بیمارستان ها دستور العملی داده اند که طیفی از بیماران شامل اوتیسمی ها و سندروم داونی ها، در صورت ابتلا به کرونا، در آخرین اولویت دریافت خدمات پزشکی و بیمارستانی قرار گیرند و به عبارتی دیگر به حال خود رها شوند تا بمیرند...

سازمان های حمایت از معلولان در آمریکا از این تصمیم دولت شکایت کرده اند.
منبع : وبسایت حقایق آمریکا

مطالب مرتبط