ترس از کرونا کنگره آمریکا را تعطیل کرد
12 مارس 2020
بازیافت زباله در آمریکا چگونه انجام می شود؟
12 مارس 2020

چگونه آمریکا کانال پاناما را دزدید؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

این پویانمایی داستان حقیقی و منشا ایجاد آبراه پاناما توسط ایالات متحده را آشکار میسازد . این پویا نمایی را تماشا کنید تا تا متوجه شوید که چگونه آمریکا کانال پاناما را دزدیده است. 
 
آخرین ویدئوها: