محیط کلیساهای آمریکا چقدر برای کودکان و زنان امن است؟ ابعاد پرونده فساد اخلاقی کشیش های کلیساهای آمریکا چیست؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
ابعاد بحران اعتیاد به مخدرهای دارویی در آمریکا چیست ؟ این بحران چرا ایجاد شده و چقدر از مردم آمریکا درگیر آن هستند ؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

آیا آمریکا هم با بحران اعتیاد به مواد مخدر مواجه است؟ ابعاد این بحران چیست؟


سوالات و پاسخ ها
 

آیا آمریکا هم با بحران اعتیاد به مواد مخدر مواجه است؟ ابعاد این بحران چیست؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات "آیا آمریکا هم با بحران اعتیاد به مواد مخدر مواجه است؟ ابعاد این بحران چیست؟" را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.