خشونت نژاد پرستانه سفیدپوستی عین تروریسم است
24 فوریه 2020
از ترور بختیار تا جنگ ۸ ساله؛ چگونه سیا پیام رمزگذاری شده ایران را شنود کرد؟
24 فوریه 2020
 
انتخابات آمریکا

تایملاین نتایج انتخابات آمریکا بر اساس آرای الکترالمجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران (به انگلیسی: Electoral college) در حقیقت مرحله ماقبل نهایی (pre-final) از روند طولانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای هیئت‌های انتخاباتی (گزینش‌گران رئیس‌جمهور) را برمی‌گزینند؛ ولی اگر چه اسم نامزدهای پُست رئیس‌جمهور در برگه‌های اخذ رأی نوشته می‌شود، اما در عمل مجمع گزینندگان به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون او را انتخاب می‌کنند.
به این معنی که رأی‌دهندگان هر ایالت گزینش‌گران رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها بعداً رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگهٔ اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

یکی از این مواقع نادر در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد در انتخابات ریاست جمهوری آن سال با وجود آنکه اکثر مردم در انتخابات عمومی به هیلاری کلینتون نامزد دمکرات رأی دادند و او با اختلاف سه میلیون رای بر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه پیروز شد اما دونالد ترامپ با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شد.
 
انتخابات آمریکا

تایملاین نتایج انتخابات آمریکا بر اساس آرای الکترال


مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران (به انگلیسی: Electoral college) در حقیقت مرحله ماقبل نهایی (pre-final) از روند طولانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای هیئت‌های انتخاباتی (گزینش‌گران رئیس‌جمهور) را برمی‌گزینند؛ ولی اگر چه اسم نامزدهای پُست رئیس‌جمهور در برگه‌های اخذ رأی نوشته می‌شود، اما در عمل مجمع گزینندگان به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون او را انتخاب می‌کنند.
به این معنی که رأی‌دهندگان هر ایالت گزینش‌گران رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها بعداً رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگهٔ اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

یکی از این مواقع نادر در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد در انتخابات ریاست جمهوری آن سال با وجود آنکه اکثر مردم در انتخابات عمومی به هیلاری کلینتون نامزد دمکرات رأی دادند و او با اختلاف سه میلیون رای بر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه پیروز شد اما دونالد ترامپ با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شد.