چرا سانفرانسیسکو یکی از بدترین شهرهای آمریکاست ؟
۱ اسفند ۱۳۹۸
ابزارهای جدید توییتر برای مقابله با نشر دروغ و اخبار جعلی
۱ اسفند ۱۳۹۸

نیویورک چه شکلی است ؟ اماکن توریستی نیویروک کجاست؟ زندگی در نیویورک چگونه جریان دارد ؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات “نیویورک چه شکلی است ؟ اماکن توریستی نیویروک کجاست؟ زندگی در نیویورک چگونه جریان دارد ؟ ” را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.