بهترین و بدترین ویژگی های هرکدام از ایالت های آمریکا چیست؟
۱ اسفند ۱۳۹۸
نیویورک چه شکلی است ؟ اماکن توریستی نیویروک کجاست؟ زندگی در نیویورک چگونه جریان دارد ؟
۱ اسفند ۱۳۹۸

چرا سانفرانسیسکو یکی از بدترین شهرهای آمریکاست ؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات “چرا سانفرانسیسکو یکی از بدترین شهرهای آمریکاست ؟ ” را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.