جان کری: ۱% از جمعیت آمریکا صاحب ۵۱% کل درآمد است
۱ اسفند ۱۳۹۸
شرایط زندگی با حداقل حقوق و شغل های با درامد پایین در آمریکا چگونه است؟
۱ اسفند ۱۳۹۸

حداقل حقوق در آمریکا چقدر است؟

در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالات در مورد حداقل حقوق در آمریکا را مشاهده می کنید.