وضعیت زندگی در دیترویت چگونه است ؟ ورشکستگی دیترویت به چه معناست ؟
22 فوریه 2020
تایملاین نتایج انتخابات آمریکا بر اساس آرای الکترال
24 فوریه 2020

Miembros del Ku Klux Klan queman una cruz y una esvástica durante un acto para exaltar el "orgullo blanco" cerca de Cedar Town, Georgia, el 23 de abril del 2016. 150 años después de su nacimiento, el KKK sigue vigente, aunque con muchos menos afiliados que en sus mejores momentos, y se enfoca en su oposición a la inmigración, no en los derechos civiles de los negros. (AP Photo/Mike Stewart)


خشونت نژاد پرستانه سفیدپوستی عین تروریسم است

پس از جنگ أفغانستان، اینک باید در آمریکا با نژادپرستی سفید پوستان تروریست بجنگممنبع: The Atlantic
نویسنده: جان آلن

من به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با دشمنان آمریکا در خارج جنگیده ام اما اکنون باید در کشورم با ایدئولوژی های خشونت بار و نفرت انگیز مبتنی بر برتری نژاد سفید پوستان مبارزه کنم. نهادهای خشونت پراکن مبتنی بر نژاد برتری سفید پوستان هم در شیوه ای مشابه عمل می کنند.

ناتوانی ما در مقابله با این گروه های داخلی و شبکه هایشان، و کوتاهی در اینکه آنها را مانند نهادهای خارجی تروریست تلقی کنیم، به ما تلفات جانی وارد می کند، ارزش های مشترک و مهم ما را از بین می برد، و بر سر اعتبار و وحدت ما معامله می کند. این مساله هم اکنون در حال وقوع است، نه در برخی مناطق دورافتاده، و ما باید برای حفظ جمهوری خود، سریعا اقدام کنیم. من ماه گذشته در کمیته فرعی اطلاعات و ضد تروریسم مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دادم.

خشونت های مرتبط با ضد یهودی گری و همچنین تهدیدات کنونیِ فراروی جوامع قومی در آمریکا، از عناصر تهدیدآمیزِ ناشی از تفکر برتریِ سفیدپوستان، است که افراد مختلف به خاطر اعتقاداتشان با آن مواجه می شوند... ما باید ریشه های عمیق تبعیض و تعصبات را در آمریکا شناسایی کنیم. برده داری "گناه اصلی" آمریکا بود. در بیشترین سال ها در پنج دهه گذشته، طرفداران نژادبرتری سفید پوستان، عمدتا به گروه های حواشی جامعه آمریکا اهمیتی نداده اند، و آنها را محصولات مصنوعی تاریخ خوانده اند.

رفتار توهین آمیز این گروه ها همچنان ادامه دارد و ما برای مبارزه با آنها باید بیشتر تلاش کنیم. این صحنه سازانِ بدخیم، تروریست هستند. ما برای مقابله با نمودهای خشن تبعیض نژادی که هم اکنون در فرهنگ آمریکایی وجود دارد، به قوانین جامع ضد تروریستی داخلی نیازمندیم. امروز بسیاری از گروه های نژادپرست در آمریکا تلاش می کنند خود را به عنوان بخشی از جریان اصلی سیاسی در این کشور معرفی و مقاصد اصلی و خشونت بار خود را مخفی کنند.

همان طور که جامعه جهانی با داعش جنگید - گروهی که تلاش می کرد خود را اسلام واقعی معرفی کند - شناسایی و تعقیب قانونیِ چنین سازمان هایی به خاطر ماهیت تروریستی شان باعث می شود از اعتبار و قرائتی که به شدت برای خود دنبال می کنند، محروم شوند.

در حقیقت یک سفیدپوست تندرو که شهروند آمریکا بوده و با چاقو به فردی حمله کرده، یا با خودرو داخل جمعیتی می شود، بر اساس قوانین موجود مشمول پیگرد قانونی نبوده، یک تروریست تلقی نمی شود... زمان آن فرا رسیده است که در پارامترهای خود در خصوص تروریسم، انسجام داشته باشیم... آمریکایی ها بار دیگر جان خود را به خاطر چنین تهدیداتی از دست می دهند و ما باید بر اساس واقعیات به آن تهدیدات پاسخ دهیم... گروه های طرفدار برتری سفیدپوستان اکنون تهدیدی مستقیم علیه امنیت آمریکا هستند.

همان طور که من با دشمنان آمریکا در خارج از کشور جنگیده ام، ما باید در داخل کشور نیز با ایدئولوژی های نفرت افکن و خشونت بار مبارزه کنیم.

مطالب مرتبط
خشونت نژاد پرستانه سفیدپوستی عین تروریسم است

پس از جنگ أفغانستان، اینک باید در آمریکا با نژادپرستی سفید پوستان تروریست بجنگممنبع: The Atlantic
نویسنده: جان آلن

من به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با دشمنان آمریکا در خارج جنگیده ام اما اکنون باید در کشورم با ایدئولوژی های خشونت بار و نفرت انگیز مبتنی بر برتری نژاد سفید پوستان مبارزه کنم. نهادهای خشونت پراکن مبتنی بر نژاد برتری سفید پوستان هم در شیوه ای مشابه عمل می کنند.

ناتوانی ما در مقابله با این گروه های داخلی و شبکه هایشان، و کوتاهی در اینکه آنها را مانند نهادهای خارجی تروریست تلقی کنیم، به ما تلفات جانی وارد می کند، ارزش های مشترک و مهم ما را از بین می برد، و بر سر اعتبار و وحدت ما معامله می کند. این مساله هم اکنون در حال وقوع است، نه در برخی مناطق دورافتاده، و ما باید برای حفظ جمهوری خود، سریعا اقدام کنیم. من ماه گذشته در کمیته فرعی اطلاعات و ضد تروریسم مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دادم.

خشونت های مرتبط با ضد یهودی گری و همچنین تهدیدات کنونیِ فراروی جوامع قومی در آمریکا، از عناصر تهدیدآمیزِ ناشی از تفکر برتریِ سفیدپوستان، است که افراد مختلف به خاطر اعتقاداتشان با آن مواجه می شوند... ما باید ریشه های عمیق تبعیض و تعصبات را در آمریکا شناسایی کنیم. برده داری "گناه اصلی" آمریکا بود. در بیشترین سال ها در پنج دهه گذشته، طرفداران نژادبرتری سفید پوستان، عمدتا به گروه های حواشی جامعه آمریکا اهمیتی نداده اند، و آنها را محصولات مصنوعی تاریخ خوانده اند.

رفتار توهین آمیز این گروه ها همچنان ادامه دارد و ما برای مبارزه با آنها باید بیشتر تلاش کنیم. این صحنه سازانِ بدخیم، تروریست هستند. ما برای مقابله با نمودهای خشن تبعیض نژادی که هم اکنون در فرهنگ آمریکایی وجود دارد، به قوانین جامع ضد تروریستی داخلی نیازمندیم. امروز بسیاری از گروه های نژادپرست در آمریکا تلاش می کنند خود را به عنوان بخشی از جریان اصلی سیاسی در این کشور معرفی و مقاصد اصلی و خشونت بار خود را مخفی کنند.

همان طور که جامعه جهانی با داعش جنگید - گروهی که تلاش می کرد خود را اسلام واقعی معرفی کند - شناسایی و تعقیب قانونیِ چنین سازمان هایی به خاطر ماهیت تروریستی شان باعث می شود از اعتبار و قرائتی که به شدت برای خود دنبال می کنند، محروم شوند.

در حقیقت یک سفیدپوست تندرو که شهروند آمریکا بوده و با چاقو به فردی حمله کرده، یا با خودرو داخل جمعیتی می شود، بر اساس قوانین موجود مشمول پیگرد قانونی نبوده، یک تروریست تلقی نمی شود... زمان آن فرا رسیده است که در پارامترهای خود در خصوص تروریسم، انسجام داشته باشیم... آمریکایی ها بار دیگر جان خود را به خاطر چنین تهدیداتی از دست می دهند و ما باید بر اساس واقعیات به آن تهدیدات پاسخ دهیم... گروه های طرفدار برتری سفیدپوستان اکنون تهدیدی مستقیم علیه امنیت آمریکا هستند.

همان طور که من با دشمنان آمریکا در خارج از کشور جنگیده ام، ما باید در داخل کشور نیز با ایدئولوژی های نفرت افکن و خشونت بار مبارزه کنیم.

مطالب مرتبط