ماجرای جالب اشتباه شرکت آمریکن ایرلاینز در فروش بلیط های ۲۵۰ هزار دلاری
۱ بهمن ۱۳۹۸
آغاز نخستین جلسه بحث درباره استیضاح ترامپ در سنای آمریکا
۱ بهمن ۱۳۹۸

آشنایی با نحوه نام گذاری نسل های مختلف آمریکا

نویسنده: مت راسنبرگ (Cadie Thompson)

نسلها در آمریکا عبارت اند از گروههای اجتماعیِ مختلفی که در یک بازه ی زمانیِ مشخص با فرهنگها، ارزشها و اولویتهای مشترک متولد شده اند. امروزه در آمریکا، اکثر مردم متعلق به نسل میلنیال ها، نسل X، یا بیبی‌بومرها هستند. با اینکه این نامها سالیان سال است که بر نسلهای آمریکا اطلاق می شود، اما استفاده ی مداوم از آنها یک پدیده ی فرهنگی نسبتاً متأخر است.

تاریخچه ای مختصر از نامگذاریِ نسلها

عموم تاریخ‌دانان متفق اند که نامگذاری نسلها از سده ی بیستم آغاز شد. نویسنده ی فقید آمریکایی، گرترود استاین (Gertrude Stein) اولین کسی بود که واژه ی «نسل گمشده» (Lost Generation) را در کتاب خویش وضع کرد و مقصود او کسانی بودند که در اوایل سده ی ۲۰ متولد شده و زندگی شان را وقف سربازی در جنگ جهانیِ اول کرده بودند. مشهور است که استاین خطاب به ارنست همینگوی و دوستان نویسنده اش گفته است: «همه ی شما نسل گمشده هستید.» همینگوی در کتاب خود با نام «خورشید همچنان می دمد» (The Sun Also Rises) که در سال ۱۹۲۶ منتشر شدهف این جمله را به نقل از استاین بازگو کرده و او را واضعِ اصطلاح «نسل گمشده» می داند.

سده ی بیستم

و اما درموردِ سایرِ نسلها: نیل هاو (Neil Howe) و ویلیام استراوس (William Strauss) دو نظریه‌پردازِ نسل‌شناس هستند که بیشتر به خاطرِ تعیین و نامگذاریِ نسلهای سده ی بیستمِ آمریکا در کتابِ خود با نامِ «نسلها» (Generations) (1991) شناخته می شوند.

اکثرِ این اسامی به همان صورت استعمال می شوند، منتها مصادیق و تعاریفِ آنها تاحدودی قابلِ انعطاف است. در کتابِ یادشده، این دو تاریخ‌شناس از نسلی که در جنگِ جهانیِ دوم حضور داشته اند با عنوانِ G.I یاد می کنند (مخففِ Government Issue)، اما این عنوان خیلی زود تغییر یافت. کمتر از یک دهه بعد، تام بروکا (Tom Brokaw) کتابِ «بزرگترین نسل» (The Greatest Generation) را منتشر کرد، اثری پرفروش در زمینه ی تاریخِ فرهنگیِ رکودِ بزرگ و جنگِ جهانیِ دوم، و تا به امروز نیز از همین نام برای اشاره به این نسل استفاده می شود.

نسلِ X

داگلاس کوپلند (Douglas Coupland)، نویسنده ی کانادایی، متولدِ ۱۹۶۱ یعنی واپسین ایامِ دورانِ «بیبی‌بوم»[۱] بود. وی نامگذارِ نسلِ بعد از خود بود. کتابِ کوپ‌لند با نامِ «نسلِ X: قصه هایی برای یک فرهنگِ پرشتاب» (Generation X: Tales for an Accelerated Culture) (1991) و آثارِ بعد از آن به گاهشماریِ زندگیی افرادِ بیست تا سی ساله ی آن زمان می پردازند و تصویرِ دقیقی از جوانانِ آن دوران ارائه می دهند. کوپلند بدونِ آنکه خود بداند نامی روی نسلِ X گذاشت که تا همیشه ماندگار شد.

آیا می دانید؟

نیل هاو و ویلیام استراوس که پیشتر از آنها نام بردیم، اصطلاحِ «سیزدهمی ها» (Thirteeners) (به معنای سیزدهمین نسلی که پس از انقلابِ آمریکا متولد شدند) را برای اشاره به نسلِ X پیشنهاد داد، اما این اصطلاح هیچگاه باب نشد.

نسلهای متأخّر

ریشه ی نامگذاریِ نسلهای پس از نسلِ X چندان دانسته نیست. در اوایلِ دهه ی ۱۹۹۰، رسانه هایی همچون Advertising Age  به فرزندانی که پس از نسلِ X متولد می شدند نسلِ Y می گفتند و ظاهراً همین رسانه نیز برای اولین بار و در سالِ ۱۹۹۳ از این اصطلاح استفاده کرد. اما در اواسطِ دهه ی ۹۰، یعنی در اوجِ هیاهویی که درباره ی آغازِ سده ی بیست و یکم برپا بود، از این نسل غالباً تحتِ عنوانِ میلنیال ها (Millennials) به معنای هزاره ها یاد می شد، اصطلاحی که نخستین بار هاو و استراوس در کتابِ خود استفاده کرده بودند. در حالِ حاضر با دو نسل سر و کار داریم: نسلِ X و نسلِ هزاره.

نامِ جدیدترین نسلِ آمریکا از این هم متغیرتر است: بعضی ها به پیروی از ترتیبِ الفبایی‌ئی که با نسلِ X آغاز شد، به آن نسلِ Z می گویند. برخی دیگر نیز عنوانهای قلمبه‌سلمبه تری به آنها می دهند، نظیرِ سنتنیال ها (Centennials) به معنای نسلِ سده یا آی‌نسل (iGeneration). در آینده، هر کس پیشنهادِ شخصیِ خود را بیان خواهد کرد و هر نسلِ جدیدی که می آید تشتتِ آراء بر سرِ نامگذاریِ آن بیشتر می شود.

نامها و مصادیقِ نسلها

بعضی از نسلها مانندِ بیبی‌بومرها فقط یک نام دارند، اما برخی دیگر به نامهای متعددی خوانده می شوند و این سببِ بحثهای فراوانی در بینِ کارشناسان شده است. در زیر به برخی از این اختلاف نظر ها در خصوصِ طبقه بندی و نامگذاریِ نسلها اشاره می کنیم.

هاو و استراوس

نیل هاو و ویلیام استراوس نسلهای مختلفِ آمریکا از ۱۹۰۰ به این سو را اینگونه تعریف و دسته‌بندی کرده اند:

 • ۲۰۰۰ به بعد: نسلِ خاموشِ جدید یا نسلِ Z
 • ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰: میلنیال ها یا نسلِ Y
 • ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۹: سیزدهمی ها یا نسلِ X
 • ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴: بیبی‌بومرها
 • ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۵: نسلِ خاموش
 • ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۴: نسلِ I

مرکزِ ارجاعِ جمعیت

مرکزِ ارجاعِ جمعیت (The Population Reference Bureau) فهرست و دسته‌بندیِ متفاوتی از نامِ نسلها ارائه می دهد و این نشان می دهد که مرزِ میانِ نسلها چندان هم قطعی و پررنگ نیست.

 • ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲: نسلِ Z
 • ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶: میلنیال ها
 • ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰: نسلِ X
 • ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴: بیبی‌بومرها
 • ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵: نسلِ خاموش

مرکزِ پویایی های نسلی (Center for Generational Kinetics)

مرکزِ پویایی های نسلی از پنج نسلِ زیر به عنوانِ نسلهای فعال در اقتصاد و نیروی کارِ کنونیِ آمریکا نام می برد.

این مرکز در تعیینِ بازه ی زمانیِ هر نسل از معیارهای تربیت، تکنولوژی و اقتصاد استفاده می کند:

 • ۱۹۹۶ به بعد: نسلِ Z، آی‌نسل یا سنتنیال ها
 • ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵: میلنیال ها یا نسلِ Y
 • ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۶: نسلِ X
 • ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴: بیبی بومرها
 • ۱۹۴۵ به قبل: سنت‌گراها یا نسلِ خاموش

درموردِ جوانترین نسل چه می دانیم؟

مارک مک‌کریندل (Mark McCrindle)، محققِ استرالیایی را می توان نامگذارِ جوانترین نسلِ آمریکا دانست، نسلی که دیگران آن را از قلم انداخته و نادیده گرفته اند. وی این نسل را که متولدینِ ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ هستند نسلِ آلفا (Generation Alpha) نام نهاده.

مک کریندل در کتابِ خود، «الفبای ایکس، ایگرگ، زد: شناختِ نسلهای جهانی» (The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations)، با نظریه هایی که در پژوهشِ هاو و استراوس ارائه شده موافقت می کند و بر این مبنا که فرزندانِ میلنیال ها به احتمالِ زیاد در یک دوره ی نوزایی و احیا رشد خواهند کرد، نامِ این نسل را «آلفا» (به معنای آغاز و شروع) نهاده است. نسلِ آلفا نخستین نسلی است که همه ی افرادِ آن در سده ی ۲۱ زاده شده اند. این نسل طلیعه ی آغازی نو در شرایطِ اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و … هستند.

نامگذاریِ نسلها در خارج از آمریکا

هرچند مفهومِ نسلهای اجتماعی عمدتاً یک مفهومِ غربی است، اما نامگذاریِ نسلها مختص به این جغرافیا نیست. سایرِ ملل نیز نسلهای خود را نامگذاری می کنند، هرچند این نامگذاری ها اغلب متأثر از وقایعِ داخلی یا منطقه ایِ بوده و کمتر از جوِ فرهنگی و اجتماعیِ غیرِرسمی نشأت می گیرد. به عنوانِ مثال در آفریقای جنوبی به کسانی که بعد از پایانِ آپارتاید در ۱۹۹۴ متولد شده اند نسلِ آزادزاده (Born-Free) می گویند. یا گاهی به رومانیایی هایی که پس از فروپاشیِ کمونیسم در ۱۹۸۹ متولد شده اند نسلِ انقلاب (Revolution Generation) اطلاق می گردد.

[۱] Baby Boom : بازه ی زمانیِ ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۱ که نرخِ زادوولد افزایشِ قابلِ ملاحظه ای یافت.

مطالب مرتبط