شب کریسمس
۲۲ دی ۱۳۹۸
تعطیلی‌ سال نو
۲۲ دی ۱۳۹۸

١۶ سال زندان برای آتش زدن پرچم همجنس‌بازان؛ ٠ روز زندان برای آتش زدن قرآن!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

تصویر بالایی کلیسایی در شهر کوچک ایمز واقع در ایالت آیوای امریکاست. طی مدت ۴ سالی که در این شهر زندگی کردیم، بارها از کنار این کلیسا رد می‌شدیم و پرچم حمایت از همجنس‌بازان در سردر آن را می‌دیدیم. چند ماه پیش فردی ٣٠ ساله به نام آدولفو مارتینز (تصویر راست پایین) به این مکان آمده، پرچم را کنده و به آتش کشیده است.

▪️دادگاه وی را بنابر جرائم زیر به ١۶ سال زندان محکوم کرده:

-نفرت
-آزار و اذیت درجه سوم
-استفاده‌ی بی‌ملاحظه از آتش

تری جونز (تصویر چپ پایین) یک کشیش ۶٨ ساله‌ی اهل میزوری امریکاست. وی طی سال‌های اخیر بارها و بارها کتاب قرآن که برای میلیاردها مسلمان مقدس است را به آتش کشیده و به انجام مصاحبه‌ها و اعمال نفرت‌پراکن مشهور است.

تری جونز نه تنها در امریکا به جرم نفرت‌پراکنی محکوم نشده، بلکه به دلیل تهدیدهایی که دریافت کرده تحت محافظت پلیس این کشور قرار دارد.

مطالب مرتبط

١۶ سال زندان برای آتش زدن پرچم همجنس‌بازان؛ ٠ روز زندان برای آتش زدن قرآن!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

تصویر بالایی کلیسایی در شهر کوچک ایمز واقع در ایالت آیوای امریکاست. طی مدت ۴ سالی که در این شهر زندگی کردیم، بارها از کنار این کلیسا رد می‌شدیم و پرچم حمایت از همجنس‌بازان در سردر آن را می‌دیدیم. چند ماه پیش فردی ٣٠ ساله به نام آدولفو مارتینز (تصویر راست پایین) به این مکان آمده، پرچم را کنده و به آتش کشیده است.

▪️دادگاه وی را بنابر جرائم زیر به ١۶ سال زندان محکوم کرده:

-نفرت
-آزار و اذیت درجه سوم
-استفاده‌ی بی‌ملاحظه از آتش

تری جونز (تصویر چپ پایین) یک کشیش ۶٨ ساله‌ی اهل میزوری امریکاست. وی طی سال‌های اخیر بارها و بارها کتاب قرآن که برای میلیاردها مسلمان مقدس است را به آتش کشیده و به انجام مصاحبه‌ها و اعمال نفرت‌پراکن مشهور است.

تری جونز نه تنها در امریکا به جرم نفرت‌پراکنی محکوم نشده، بلکه به دلیل تهدیدهایی که دریافت کرده تحت محافظت پلیس این کشور قرار دارد.

مطالب مرتبطآخرین مطالب