تحلیل های آماری کنونی و تاریخی نشان می دهد که بعید است دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ باشد
۱۹ دی ۱۳۹۸
بنجامین فرانکلین هم از مدرسه اخراج شده بود!
۱۹ دی ۱۳۹۸

وضعیت بی‌خانمان‌ها در مجاورت یکی از پولدارترین شهرهای امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
پالو آلتو، به فاصله کمتر از ده دقیقه‌ای از شرکت فیسبوک، جایی که یکی از گرون‌ترین شهرهای امریکاست...
و فاصله‌ی فقیر و غنی تضاد خیلی عجیبی در این شهر دارد...

مطالب مرتبط

وضعیت بی‌خانمان‌ها در مجاورت یکی از پولدارترین شهرهای امریکا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
پالو آلتو، به فاصله کمتر از ده دقیقه‌ای از شرکت فیسبوک، جایی که یکی از گرون‌ترین شهرهای امریکاست...
و فاصله‌ی فقیر و غنی تضاد خیلی عجیبی در این شهر دارد...

مطالب مرتبطآخرین مطالب