برت بیر تحلیلگر ارشد FOX NEWS: حمله موشکی ایران بزرگترین آزمون دونالد ترامپ است
۲۵ دی ۱۳۹۸
واشنگتن‌پست: ترامپ اروپایی‌ها را برای فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف در برجام تحت فشار گذاشت
۲۵ دی ۱۳۹۸
مسئله ایران در آمریکا

مراکز افکار سنجی در آمریکا: نارضایتی از عملکرد ترامپ مقابل ایران بیش از رضایت از آن است

۹۰ درصد جمهوری خواهان از عملکرد او مقابل ایران رضایت دارند درحالی که ۸۰ درصد دمکرات ها از آن ناراضی اند. نظر رای دهندگان مستقل در این مورد هم تقریبا به دو دسته ۵۰-۵۰ تقسیم می شود.
منبع : رادیو ان پی آر
تاریخ انتشار: 25 دی 1398

نظرسنجی "ان پی آر/پی بی اس نیوز آور/ماریست" حاکیست که آمریکایی هایی با ۴۹ درصد در مقابل ۴۲ درصد از رویکرد دونالد ترامپ مقابل ایران رضایت ندارند.

به گزارش ان پی آر (رادیوی ملی آمریکا) این تقسیم بندی در طول خطوط حزبی دیده می شود و منعکس کننده میزان کلی رضایت/نارضایتی از عملکرد آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور است.

براساس این نظرسنجی از ۹۰ درصد جمهوری خواهان از عملکرد او مقابل ایران رضایت دارند درحالی که ۸۰ درصد دمکرات ها از آن ناراضی اند. نظر رای دهندگان مستقل در این مورد هم تقریبا به دو دسته ۵۰-۵۰ تقسیم می شود.

گزارشی : خبرگزاری بی. بی. سی.

مطالب مرتبط

مسئله ایران در آمریکا

مراکز افکار سنجی در آمریکا: نارضایتی از عملکرد ترامپ مقابل ایران بیش از رضایت از آن است

۹۰ درصد جمهوری خواهان از عملکرد او مقابل ایران رضایت دارند درحالی که ۸۰ درصد دمکرات ها از آن ناراضی اند. نظر رای دهندگان مستقل در این مورد هم تقریبا به دو دسته ۵۰-۵۰ تقسیم می شود.
منبع : رادیو ان پی آر
تاریخ انتشار: 25 دی 1398

نظرسنجی "ان پی آر/پی بی اس نیوز آور/ماریست" حاکیست که آمریکایی هایی با ۴۹ درصد در مقابل ۴۲ درصد از رویکرد دونالد ترامپ مقابل ایران رضایت ندارند.

به گزارش ان پی آر (رادیوی ملی آمریکا) این تقسیم بندی در طول خطوط حزبی دیده می شود و منعکس کننده میزان کلی رضایت/نارضایتی از عملکرد آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور است.

براساس این نظرسنجی از ۹۰ درصد جمهوری خواهان از عملکرد او مقابل ایران رضایت دارند درحالی که ۸۰ درصد دمکرات ها از آن ناراضی اند. نظر رای دهندگان مستقل در این مورد هم تقریبا به دو دسته ۵۰-۵۰ تقسیم می شود.

گزارشی : خبرگزاری بی. بی. سی.

مطالب مرتبط