بادی‌شاپ
۲۲ دی ۱۳۹۸
١۶ سال زندان برای آتش زدن پرچم همجنس‌بازان؛ ٠ روز زندان برای آتش زدن قرآن!
۲۲ دی ۱۳۹۸

بالا: مکان شیک و توریستی با درخت کریسمس بزرگ و زیبا

پایین: حاشیه‌ی یک پل، بی‌خانمانی که در حال آماده‌سازی درخت کریسمس کوچک و محقرش است

سن‌حوزه، سیلیکون‌ولی، ایالت کلفرنیای امریکا

مطالب مرتبط

بالا: مکان شیک و توریستی با درخت کریسمس بزرگ و زیبا

پایین: حاشیه‌ی یک پل، بی‌خانمانی که در حال آماده‌سازی درخت کریسمس کوچک و محقرش است

سن‌حوزه، سیلیکون‌ولی، ایالت کلفرنیای امریکا

مطالب مرتبطآخرین مطالب