بامزه‌بازی‌های امریکایی!
11 ژانویه 2020
بوسیدن در ملاء عام حرام است
11 ژانویه 2020

بوستون (تلفظ صحیح: باستن) از شهرهایی است که درگیر مدرن شدن بوده، مثلاً ساخت برج‌ها، سازه‌های جدید، پل‌ها و در بیشتر مواقع استفاده از بتن. اما این احساس پیشرفت پس از چند دهه تبدیل به نماد دل‌زدگی شد چون بتن با روح انسان همخوانی ندارد.

ساختمان سیتی‌هال جدید بوستون که در حوالی سال ۱۹۶۰ ساخته شده یکی از این ساختمان‌هاست که هدفش این بوده به عنوان جایگزین سیتی‌هال قدیمی ساخته شود. ساختمان قدیمی از جهت زیبایی خیلی تعریفی ندارد، با این حال ساختمان جدید از ساختمان قدیمی بسیار زشت‌تر است. این ساختمان بارها به عنوان زشت‌ترین ساختمان دنیا لقب گرفته است.

بوستون تجربه‌ای شد برای سایر شهرها که در ساخت فضاهای شهری، هماهنگی با روح انسان را بیشتر لحاظ کنند...

مطالب مرتبط

بوستون (تلفظ صحیح: باستن) از شهرهایی است که درگیر مدرن شدن بوده، مثلاً ساخت برج‌ها، سازه‌های جدید، پل‌ها و در بیشتر مواقع استفاده از بتن. اما این احساس پیشرفت پس از چند دهه تبدیل به نماد دل‌زدگی شد چون بتن با روح انسان همخوانی ندارد.

ساختمان سیتی‌هال جدید بوستون که در حوالی سال ۱۹۶۰ ساخته شده یکی از این ساختمان‌هاست که هدفش این بوده به عنوان جایگزین سیتی‌هال قدیمی ساخته شود. ساختمان قدیمی از جهت زیبایی خیلی تعریفی ندارد، با این حال ساختمان جدید از ساختمان قدیمی بسیار زشت‌تر است. این ساختمان بارها به عنوان زشت‌ترین ساختمان دنیا لقب گرفته است.

بوستون تجربه‌ای شد برای سایر شهرها که در ساخت فضاهای شهری، هماهنگی با روح انسان را بیشتر لحاظ کنند...

مطالب مرتبطآخرین مطالب