آشنایی با ۱۷ سلبریتی آمریکایی که به خاطر فرار مالیاتی محاکمه شدند
۲۹ دی ۱۳۹۸
آیا «ترور پیشگیرانه» دکترین جدید دونالد ترامپ است؟
۲۹ دی ۱۳۹۸

دونالد ترامپ با سوء استفاده از توییتر در حال گسترش نژادپرستی، اسلام هراسی و به خطر انداختن جان مسلمانان آمریکایی استمنبع: سی. ان. ان
نویسنده: انوشا حسین
فضای توئیتر بستر اسلام‌هراسی دونالد ترامپ شده و این موارد، مستندی‌هایی از تشویق به خشونت‌گرایی است. ترامپ به تازگی توئیتی که در آن تصویری از نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اقلیت حزب دموکرات در مجلس سنا که یکی با حجاب و دیگری با دستار بوده و در پشت صحنه آن نیز پرچم جمهوری اسلامی قرار دارد را بازنشر کرد که نوشته شده دموکرات‌های ۲۰۲۰.

بازنشر چنین توئیتی از سوی رئیس جمهوری آمریکا که در آن تصاویر نژادپرستانه را منعکس می‌کند، نشان می‌دهد این رئیس جمهوری بر این باور است که مسلمان جلوه دادن افراد و آنها را منتسب دانستن با یک کشور اسلامی، روش جالبی برای توهین کردن آنهاست.

سخره قرار دادن پوشش اسلامی و تمسخر بر اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان در حجاب و دستار به سر می‌برند رفتاری توهین‌آمیز و نادرست برای جلوه دادن پیروان چنین دینی است. به جای آنکه استفانی گریشام سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید از بازنشر توئیت ترامپ عذرخواهی کند وی در شبکه فاکس نیوز به دفاع از این رفتار رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و به آن رسانه گفت: رئیس جمهوری روشن ساخته که دموکرات‌ها در بیشتر بحث‌هایشان از تروریست‌ها و افرادی که دست به کشتن آمریکایی‌ها می زنند، جانبداری می‌کنند. حتی اگر نقطه نظر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید نیز درست باشد، آیا شخص رئیس جمهوری آمریکا مجاز است برای مضحکه قرار دادن مخالفان خود با اسلام‌هراسی اقدام به بدنام کردن آنان کند؟

توئیت‌های ترامپ به جهانیان روشن ساخته که رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که میلیون‌ها مسلمان آمریکایی به چه چیزی معتقد بوده و چه می‌پوشند، این مساله کاملا غیرقابل قبول بوده و کنگره آمریکا باید از شخص رئیس جمهوری بخواهد از مسلمانان داخل و خارج از آمریکا عذرخواهی کند. پیش از این و در بحبوحه حساس افزایش تنش با ایران، ترامپ نشان داده که هیچ ابایی از ابراز احساسات ضد اسلامی ندارد؛ رفتاری که جان «مسلمانان آمریکایی و ایرانیان آمریکایی» را به مخاطره می‌افکند.

تحقیقات جدید نشان داده که توئیت‌های ترامپ اسلام‌هراسانه با افزایش احساسات ضداسلامی و جنایات انزجارآمیز دینی مرتبط بوده است. چنین پیام‌های متعصبانه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا نشر می‌یابد سبب به خطر افتادن مسلمانان آمریکایی، هندوهای آمریکایی و دیگر ادیانی می‌شود که پوشش‌های مشخصی دارند.

دونالد ترامپ با سوء استفاده از توییتر در حال گسترش نژادپرستی، اسلام هراسی و به خطر انداختن جان مسلمانان آمریکایی استمنبع: سی. ان. ان
نویسنده: انوشا حسین
فضای توئیتر بستر اسلام‌هراسی دونالد ترامپ شده و این موارد، مستندی‌هایی از تشویق به خشونت‌گرایی است. ترامپ به تازگی توئیتی که در آن تصویری از نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اقلیت حزب دموکرات در مجلس سنا که یکی با حجاب و دیگری با دستار بوده و در پشت صحنه آن نیز پرچم جمهوری اسلامی قرار دارد را بازنشر کرد که نوشته شده دموکرات‌های ۲۰۲۰.

بازنشر چنین توئیتی از سوی رئیس جمهوری آمریکا که در آن تصاویر نژادپرستانه را منعکس می‌کند، نشان می‌دهد این رئیس جمهوری بر این باور است که مسلمان جلوه دادن افراد و آنها را منتسب دانستن با یک کشور اسلامی، روش جالبی برای توهین کردن آنهاست.

سخره قرار دادن پوشش اسلامی و تمسخر بر اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان در حجاب و دستار به سر می‌برند رفتاری توهین‌آمیز و نادرست برای جلوه دادن پیروان چنین دینی است. به جای آنکه استفانی گریشام سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید از بازنشر توئیت ترامپ عذرخواهی کند وی در شبکه فاکس نیوز به دفاع از این رفتار رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و به آن رسانه گفت: رئیس جمهوری روشن ساخته که دموکرات‌ها در بیشتر بحث‌هایشان از تروریست‌ها و افرادی که دست به کشتن آمریکایی‌ها می زنند، جانبداری می‌کنند. حتی اگر نقطه نظر سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید نیز درست باشد، آیا شخص رئیس جمهوری آمریکا مجاز است برای مضحکه قرار دادن مخالفان خود با اسلام‌هراسی اقدام به بدنام کردن آنان کند؟

توئیت‌های ترامپ به جهانیان روشن ساخته که رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که میلیون‌ها مسلمان آمریکایی به چه چیزی معتقد بوده و چه می‌پوشند، این مساله کاملا غیرقابل قبول بوده و کنگره آمریکا باید از شخص رئیس جمهوری بخواهد از مسلمانان داخل و خارج از آمریکا عذرخواهی کند. پیش از این و در بحبوحه حساس افزایش تنش با ایران، ترامپ نشان داده که هیچ ابایی از ابراز احساسات ضد اسلامی ندارد؛ رفتاری که جان «مسلمانان آمریکایی و ایرانیان آمریکایی» را به مخاطره می‌افکند.

تحقیقات جدید نشان داده که توئیت‌های ترامپ اسلام‌هراسانه با افزایش احساسات ضداسلامی و جنایات انزجارآمیز دینی مرتبط بوده است. چنین پیام‌های متعصبانه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا نشر می‌یابد سبب به خطر افتادن مسلمانان آمریکایی، هندوهای آمریکایی و دیگر ادیانی می‌شود که پوشش‌های مشخصی دارند.