کیفیت زندگی کارگران با حداقل حقوق در آمریکا چگونه است ؟
1 ژانویه 2020
چرا ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا بعید است که موجب مهار ایران شود؟
3 ژانویه 2020
 

ترامپ و وعده هایش چقدر قابل اعتماد است ؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

ترامپ و وعده ها و تصمیمات و عملکردش چقدر قابل اعتماد است ؟ چقدر می توان روی حرف و توافق با ترامپ حساب کرد ؟
مثال های متعددی وجود دارد که می تواند به این سوال پاسخ دهد . این ویدیو برخی از این مثال ها را لیست کرده و تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد.


 
 
آخرین ویدئوها: