زشت‌ترین ساختمان!
11 ژانویه 2020
زکریا در گفتگو با CNN : ترامپ ایران را بدون هیچ فرجامی ، در یک جعبه بسته قرار داده است
11 ژانویه 2020

بوسیدن در ملاء عام حرام است

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
بوستون کامن (Boston Common) (با تلفظ صحیحِ باستن کامِن) در واقع اولین پارک رسمی امریکاست. لغت کامن در آن زمان به معنی پارک به کار میرفته است. بوستون کامن یکی از معروف‌ترین پارک های امریکاست به دلیل اینکه شخصیت‌های زیادی در آن سخنرانی کرده‌اند. من جمله مارتین لوتر کینگ یکی از سخنرانی‌های معروف خود را در این پارک انجام داده است.
این پارک در واقع توسط پیوریتان‌ها ایجاد شده است. پیوریتان‌ها یک قوم خیلی مذهبی بودند که از انگلیس آمده بودند. یکی از کارهایی که پیوریتان‌ها خیلی دوست داشتند تنبیه عمومی بوده اما آن‌ها تنبیه‌ها را برای جرم‌هایی مثل دزدی اجرا نمی‌کردند،‌ بلکه این تنبیه ها مربوط بود به کارهایی مانند رقصیدن، بوسیدن همسرتان در روز یکشنبه یا مست لایعقل بودن.
آن‌ها برای تنبیه کردن، آدم‌ها را به چوب می‌بستند و به آن‌ها سنگ و کلوخ پرت می‌کردند. حتی برای اجرای دستورات انجیل آدم‌ها را به دار می‌آویختند.

مطالب مرتبط

بوسیدن در ملاء عام حرام است

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
بوستون کامن (Boston Common) (با تلفظ صحیحِ باستن کامِن) در واقع اولین پارک رسمی امریکاست. لغت کامن در آن زمان به معنی پارک به کار میرفته است. بوستون کامن یکی از معروف‌ترین پارک های امریکاست به دلیل اینکه شخصیت‌های زیادی در آن سخنرانی کرده‌اند. من جمله مارتین لوتر کینگ یکی از سخنرانی‌های معروف خود را در این پارک انجام داده است.
این پارک در واقع توسط پیوریتان‌ها ایجاد شده است. پیوریتان‌ها یک قوم خیلی مذهبی بودند که از انگلیس آمده بودند. یکی از کارهایی که پیوریتان‌ها خیلی دوست داشتند تنبیه عمومی بوده اما آن‌ها تنبیه‌ها را برای جرم‌هایی مثل دزدی اجرا نمی‌کردند،‌ بلکه این تنبیه ها مربوط بود به کارهایی مانند رقصیدن، بوسیدن همسرتان در روز یکشنبه یا مست لایعقل بودن.
آن‌ها برای تنبیه کردن، آدم‌ها را به چوب می‌بستند و به آن‌ها سنگ و کلوخ پرت می‌کردند. حتی برای اجرای دستورات انجیل آدم‌ها را به دار می‌آویختند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب