وضعیت بی‌خانمان‌ها در مجاورت یکی از پولدارترین شهرهای امریکا
۱۹ دی ۱۳۹۸
بنزین در امریکا
۱۹ دی ۱۳۹۸

بنجامین فرانکلین هم از مدرسه اخراج شده بود!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

فرانکلین یکی از Founding Father های امریکاست که در نوشتن اعلامیه‌ی استقلال این کشور سهیم بود. یکی از نکات جالب تور Freedom Trail بوستون (تلفظ صحیح: باستن) اشاره به این دارد که فرانکلین از مدرسه اخراج شده بود. در ضمن برخلاف خیلی از افراد مشهور دیگر مانند زوکربرگ که خودشان انتخاب کردند از درس فاصله بگیرند، فرانکلین از مدرسه اخراج شده بود...

جالب است که خیلی وقت‌ها، افرادی که در جامعه تاثیرات بزرگی گذاشته‌اند، از سیستم کلاسیک و در چارچوب بیرون آمدند و به قول خارجی‌ها کاملاً out of the box فکر می‌کردند.

مطالب مرتبط

بنجامین فرانکلین هم از مدرسه اخراج شده بود!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

فرانکلین یکی از Founding Father های امریکاست که در نوشتن اعلامیه‌ی استقلال این کشور سهیم بود. یکی از نکات جالب تور Freedom Trail بوستون (تلفظ صحیح: باستن) اشاره به این دارد که فرانکلین از مدرسه اخراج شده بود. در ضمن برخلاف خیلی از افراد مشهور دیگر مانند زوکربرگ که خودشان انتخاب کردند از درس فاصله بگیرند، فرانکلین از مدرسه اخراج شده بود...

جالب است که خیلی وقت‌ها، افرادی که در جامعه تاثیرات بزرگی گذاشته‌اند، از سیستم کلاسیک و در چارچوب بیرون آمدند و به قول خارجی‌ها کاملاً out of the box فکر می‌کردند.

مطالب مرتبطآخرین مطالب