کوهن غول‌های رسانه‌ای آمریکا را «امپریالیسم ایدئولوژیک» نامید
۵ آذر ۱۳۹۸
افزایش قیمت بنزین عاملی تعیین‌ کننده در سبک زندگی آمریکایی‌ها
۵ آذر ۱۳۹۸
 
آمریکا 360

12 پیامد فرار از پرداخت مالیات در آمریکا

 

 

بدترین حالتِ ممکن این است که زندانی شوید.

آخرین مهلتِ پرکردنِ اظهارنامه ی مالیاتی سه‌شنبه است. پس بهتر است سریعتر به این فرایندِ کش‌دار بپردازید.

اگر چنانچه اظهارنامه پر نکنید و مالیات نپردازید، ممکن است عواقبی بدتر از آنچه فکرش را می کنید گریبانگیرتان شود.

جولیوس گرین، شریکِ مالیاتی و سرپرستِ مؤسسه ی مشاوره‌ی Baker Tilly در ناحیه ی فیلادلفیا، پیامدهای احتمالیِ عدمِ پرداختِ مالیات در مهلتِ مقرر را برای ما تشریح کرده است.

البته اینطور نیست که شما بی برو برگرد به این پیامدها دچار شوید، که اساساً شرایطِ مالیاتیِ هر کس متفاوت است. اما اینها عواقبِ ناگواری است که در صورتِ ندادنِ مالیات ممکن است به سراغِ شما بیاید.

 
 
 

جریمه ی مالی

 


 
گرین اینگونه می گوید: دو جور «مالیات ندادن» داریم:‌ عدمِ اظهار و عدمِ پرداخت. اگر شما تا پنج ماه پس از موعدِ مقرر اظهارنامه پر نکنید، جریمه ی شما 5 یا 100درصدِ کلِ مالیات است (هر کدام که کمتر باشد)، البته کفِ جریمه 135 دلار است. اگر هم مالیات را پرداخت نکنید علاوه بر پرداختِ جریمه، باید...
 
 

بهره پرداخت کنید

 

 
 

 
طبقِ قانون، اداره ی کلِ مالیات نمی تواند از بهره ی مالیاتها صرفِ نظر کند. آنها ارزشِ زمانیِ بدهیِ شما را از شما مطالبه می کنند. اگر مالیات پرداخت نکنید چه بسا علاوه بر جریمه، مجبور به پرداختِ بهره نیز بشوید. این بهره معمولاً بر اساسِ سودِ کوتاه‌مدتِ فدرال (از 1درصد تا 4درصد) به اضافه ی 3درصد تعیین می شود که در مجموع چیزی بالغ بر 4% تا 6% می گردد.
 
 

از اداره ی مالیات اخطار دریافت کنید

 

 
هیچ کس دوست ندارد از اداره ی مالیات نامه ای دریافت کند. اما اگر اظهارنامه پر نکنید یا مالیات پرداخت نکنید، دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. این اداره چند بار به شما فرصت می دهد و قبل از اینکه هرگونه اقدامی بکند اول به شما اخطار می دهد. آنها 30 تا 60 روز منتظرِ جوابِ شما می مانند. اما خیلی ها که اخطار را دریافت کرده اند، با این فکر که به زودی این مهلت به پایان می رسد به دلهره می افتند و نامه را در کشو پرت می کنند تا زمانی که پول دستشان بیاید و فکری بردارند.

اما نکته ی مهم این است که اگر بعد از دریافتِ اخطار باز هم سمتِ اداره ی مالیات نروید، آنها سراغِ شما می آیند. مثلاً چه کار می توانند بکنند؟ در ادامه می خوانید.
 
 

باقی‌مانده ی مالیات‌تان را پس نمی دهند

 

 
 

 
اگر فکر بکنیم می بینیم که منطقی است. اگر بدهیِ مالیاتی داشته باشید، اداره ی مالیات دیگر بازپرداختهای مالیاتی (مابه‌التفاوتِ مالیاتِ پرداخت شده با ارزشِ واقعیِ مالیاتِ شما) را به شما نمی دهد، تا وقتی که حسابِ خود را تسویه کنید. برای مثال، اگر در سالِ 2014 اظهارنامه ی مالیاتی پر نکرده باشید و اداره ی مالیات در تعقیبِ شما باشد، اما در سالِ 2015 اظهارنامه پر کنید، ممکن است هیچگاه الباقیِ پولِ خود را نبینید و اداره ی مالیات می تواند آن را نزدِ خود نگاه دارد.
 
 

شما را از تأمینِ اجتماعی محروم می کنند

 

 
به موجبِ طرحِ موسوم به Federal Payment Levy Program، اداره ی مالیات این اختیار را دارد که پس از تذکراتِ کافی، دسترسیِ مردم به برخی امتیازات را قطع کند. هرچند نمی تواند مانعِ کسبِ درآمدِ شما بشود یا برخی از مزایای خاص نظیرِ آنچه به کودکانِ شما ارائه می شود را توقیف کند، اما می تواند بیمه ی تأمینِ اجتماعیِ شما را مصادره کند.
 
 

حقِ حبسِ اموالِ شما را به دست می گیرند

 

 
 

 
حقِ حبس شاید واژه‌ای فنی به نظر برسد، اما در اینجا به معنای ادعایی است که اداره ی مالیات نسبت به اموال و دارایی های شما می کند. این ادعا دیگر اخطاریه نیست که شما آن را در کشو بیندازید. برطبقِ بخشنامه ی 594 اداره ی مالیات، حقِ حبس ادعایی عمومی است که این اداره نسبت به اموالِ شما در ارتباط با سایرِ بستانکاران می کند. حقِ حبس علاوه بر اینکه می تواند به کارفرمایان، صاحبخانه‌ها، و طلبکاران داده شود، می تواند سبب شود تا...
 
 

در گزارشِ بدهی هایتان سرشکسته شوید


 
بدهکاری به اداره ی مالیات مثلِ بدهکاری به هر کسِ دیگری است، و در گزارشِ بدهی‌های شما (credit report) ثبت می شود. مردم نمی دانند که در گزارشِ بدهی هایشان، حقِ حبس هم مانندِ هر نوع بدهیِ عمده ی دیگری ثبت می شود. متأسفانه نمی توان این نوع بدهی را «بدهیِ خوب» دانست [بدهیِ خوب نوعی بدهی است که در طولِ زمان منجر به کسبِ درآمد و موفقیتِ فرد می شود، مثلِ وامهای دانشجویی یا وامهای اشتغال].
 

اموالتان مصادره شود

 

 
 

 
حقِ حبس ادعایی است نسبت به دارایی های شما، که پیامدِ محسوسِ آن، مصادره ی اموالِ شماست. اداره‌ی مالیات در بخشنامه ی 594 خود تصریح کرده است که در برخی موارد، این نهاد می تواند علاوه بر درآمد و حسابِ بانکیِ شما، منزل یا خودروی شما را نیز مصادره کند.

البته اگر به این نتیجه برسند که شما به «سختیِ معیشت» گرفتارید و مصادره ی دارایی ها و درآمدهایتان شما را از تأمینِ هزینه های اولیه و معقولِ زندگی بازمی‌دارد، ممکن است از این کار خودداری کنند، ضمنِ اینکه در این بخشنامه آمده است که «اگر با فروشِ دارایی هایتان، بدهیِ مالیاتی‌تان تسویه شود و هنوز پولی باقی بماند، به شما نحوه ی دریافتِ بازپرداخت را اطلاع خواهیم داد.»
 
 

احضاریه دریافت کنید

 

 
اگر اداره ی مالیات نتواند ارزشِ مالیاتی که بر عهده ی شماست را برآورد کند و آن را از ارزشِ اموالتان کم کند، احتمال دارد برای شما احضاریه ای (که الزامِ قانونی دارد) بفرستد تا شما با یکی از مأمورانِ مالیات ملاقات کنید و مدارک، سوابق و حتی استشهادیه هایی که لازم است را ارائه دهید.

البته کسی که با این اداره رویارو می شود لزوماً شخصِ شما نیستید. بلکه ممکن است شخصِ ثالثی که اطلاعات و اسناد و سوابقِ مربوط به شما را در اختیار دارد (مثلاً یکی از مسئولانِ مؤسساتِ مالی) به جای شما احضار شود. اگر اداره ی مالیات صرفاً به دنبالِ جمع‌آوریِ اطلاعات باشد، به شما درباره ی احضارِ شخصِ ثالث اطلاع خواهد داد، اما اگر این احضار درباره ی بدهی های مالیاتیِ محرزِ شما باشد، ممکن است اصلاً خبردار نشوید.
 
 

اعلامِ ورشکستگی کنید

 

 
 

 
دعا کنید که کار به اینجا نکشد. کسانی که احیاناً اعلامِ ورشکستگی می کنند آنهایی هستند که به خاطرِ هزینه های زندگی و قسطهای مختلف، نمی توانند مالیات پرداخت کنند و به هچل می افتند. این افراد معمولاً کسانی هستند که سه چهار سال است به خاطرِ عدمِ پر کردنِ اظهارنامه به این مخمصه گرفتار شده اند و پولی که دارند فقط در حدِ زنده ماندن است و به مالیات نمی رسد.

به یاد داشته باشید که ورشکستگی معجزه نیست. هرچند در مواردی معین، بدهیِ مالیاتی بخشوده می شود، اما اگر به حقِ حبس تبدیل شود دیگر از بخشودگی خبری نیست، بلکه اداره ی مالیات مطالبه ی خود را به تعویق می اندازد تا زمانی که ورشکستگی تمام شود و دوباره طلبِ خود را پیگیری کند.
 
 

زندانی شوید

 

 
گرچه زندانی شدن برای بیشترِ شهروندان امری بعید است، اما احتمالش وجود دارد. اگر دولت به این نتیجه برسد که شما تعمداً از پرکردنِ اظهارنامه خودداری کرده اید یا اظهارنامه های جعلی پر کرده اید، آن را تلاشی برای فریبِ دولت تلقی خواهد کرد. معمولاً در مواردی بحثِ زندانی شدن مطرح می شود که یا اشخاص درآمدِ کلانی را از دیدِ اداره ی مالیات مخفی نگه داشته باشند، یا شواهدی دال بر تخلفاتِ آنها به دست بیاید. مگر اینکه یک پولدارِ شیاد باشید ، وإلّا خیلی بعید است که اداره ی مالیات به دنبالِ حکمِ حبسِ شما باشد.
 
 

یک دهه ی تمام سروکارتان با اداره ی مالیات باشد

 

 
 

 
دولت این حق را دارد که تا 10 سال مالیاتهای پرداخت نشده را پیگیری کند. هرچند در مواردِ فردی استثنائات و تخفیفاتی وجود دارد، اما اگر شما در پرداختِ مالیات سهل انگار و بی‌مبالات باشید تا سالهای سال با اداره ی مالیات از نزدیک سروکار خواهید داشت.
 

 
اگر تا کنون از پرکردنِ اظهارنامه یا پرداختِ مالیات غفلت کرده اید، بهترین کار این است که هرچه سریعتر به اداره ی مالیات بروید. شاید خنده دار به نظر بیاید، اما این مرکز با کسانی که به اشتباهِ خود اعتراف می کنند و تصمیم به جبرانِ آن می گیرند مهربانتر است تا آنهایی که اخطاریه ها را هیزمِ شومینه های اتاقشان می کنند. می توان برای بسته های پرداختی و حتی کاهشِ مبلغِ مالیات نیز با آنها صحبت کرد.

نباید از اخطاریه هایی که اداره ی مالیات برایتان می فرستد به هول‌وولا بیفتید. راهِ چاره همیشه هست، اما هرچه بیشتر دست دست کنید گزینه هایتان محدودتر می شود.
 

مطالب مرتبط