پاسخ جالب رییس مجلس نمایندگان آمریکا به سوالی در مورد استیضاح ترامپ
۱۶ آذر ۱۳۹۸
ماجرای هری ترومن و بمباران اتمی هیروشیما
۱۶ آذر ۱۳۹۸
مسائل و فکت های آمریکا

۶۴ فکت و آمار در مورد وضعیت طلاق در آمریکا 
مسائل و فکت های آمریکا

۶۴ فکت و آمار در مورد وضعیت طلاق در آمریکا
اگر در اینترنت وقتِ کافی بگذارید، می بینید که در زمینه ی طلاق، تحقیقات و فکت و آماروارقام به اندازه ی کافی و وافی موجود است.

تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده تقریباً تمامیِ عواملِ احتمالی‌یی که بر زندگیِ زناشویی تأثیر می گذارند و منجر به طلاق می شوند را موردِ بررسی قرار داده اند. این تحقیقات پرده از حقایقی بسیار جالبِ توجه و گاه سخت تکان‌دهنده درموردِ طلاق، چه در آمریکا و چه در سایرِ کشورهای دنیا، بر می دارد.

منتها از آنجایی که شما ساعتها فرصت ندارید تا همه ی آنها را مطالعه کنید، ما چکیده ای تقریباً کامل از همه ی آمارها، تحقیقات و فکتهای قابلِ دسترس را برای شما فهرست کرده ایم. در این گزارش حقوقدانانِ طلاق‌پژوهِ آمریکایی مرکز مشاوره حقوقی خانواده WILKINSON & FINKBEINER مستقر در سن دیگو ،هرآنچه را که نیاز دارید درباره ی آمارهای مربوط به طلاق در آمریکا بدانید در اختیارِ شما قرار داده اند.نرخ طلاق و ازدواج در آمریکا به تفکیک سال


1. در سالِ 2016، هم نرخِ طلاق و هم نرخِ ازدواج در آمریکا رو به کاهش گذاشته است. مطالعاتِ اخیر نشان می دهد که نسلِ هزاره یا میلنیال ها (متولدینِ اوایلِ دهه ی 1980 تا اوایلِ دهه ی 2000) گرایش به ازدواجِ دیرهنگام و پایبندیِ بیشتر به زندگیِ مشترک دارند و عاملِ اصلیِ کاهشِ نرخِ طلاق و ازدواج در آمریکا هستند.

2. نرخِ ازدواج در آمریکا در حالِ حاضر 6.8 مورد به ازای هر 1000 نفر جمعیت است.

3. نرخِ طلاق در آمریکا 3.2 مورد در هر 1000 نفر جمعیت است (بر اساسِ آخرین داده های CDC که مربوط به سالِ 2014 و برگرفته از 44 ایالت به انضمامِ واشینگتن دی.سی است). این را با عنوانِ «نرخِ خامِ طلاق» می شناسند. نرخِ خام یا ناخالصِ طلاق اگرچه برای توصیفِ تغییراتی که در میزانِ طلاق اتفاق می افتد مفید است، اما اطلاعاتِ دقیقی از درصدِ ازدواج‌اولی هایی که کارشان به طلاق کشیده شده ارائه نمی دهد.

نرخِ طلاق در آمریکا به ازای هر 1000 زنِ ازدواج کرده


4. در حالِ حاضر، از هر 1000 زنِ ازدواج کرده 16.9 نفر طلاق می گیرند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سنجه از نرخِ خامِ طلاق بسیار دقیقتر و صحیحتر است.

5. نرخِ طلاق در هر 1000 زنِ ازدواج کرده، نسبت به سالِ 1960 حدوداً دو برابر افزایش پیدا کرده، اما نسبت به اوایلِ دهه ی 1980 که بالاترین رکوردِ این نرخ یعنی 22.6 را شاهد بودیم هنوز پایین تر است.

6. تقریباً 5درصدِ کلِ‌ ازدواجها در آمریکا به طلاق یا جدایی ختم می شود.

7. محققان برآورد کرده اند که 41 درصدِ کلِ ازدواج‌اولی ها کارشان به طلاق می کشد.

8. 60 درصدِ ازدواج‌دومی ها کارشان به طلاق کشیده می شود.

9. 73 درصدِ کلِ ازدواج‌سومی ها کارشان به طلاق کشیده می شود.

10 ایالاتِ متحده ی آمریکا 6مین رتبه در نرخِ طلاق را در دنیا دارد.

در زیر نمودارِ 20 کشورِ پیشتاز در نرخِ طلاق را مشاهده می کنید:در آمریکا هر چند وقت یکبار طلاق رخ می دهد؟

11. هر 13 ثانیه، یک طلاق در آمریکا رخ می دهد.

12. این میزان برابر است با 277 طلاق در هر ساعت، 6646 طلاق در یک روز، 46523 طلاق در هر هفته، و 2419 طلاق در طولِ سال. به بیانِ دیگر:

13. در فاصله ای که یک زوجِ آمریکایی سوگندِ ازدواج یاد می کنند (2 دقیقه)، 9 طلاق روی می دهد.

14. در مدتِ تماشای یک فیلمِ رمانتیک (2ساعت) 554 طلاق اتفاق می افتد.

15. در مدت‌زمانِ برگزاریِ یک جشنِ عروسیِ معمولی (5 ساعت) 1385 مورد طلاق اتفاق می افتد.

16. به طورِ میانگین ازدواج های اول بعد از 8 سال به طلاق می انجامند که در این مدت، 19353563 مورد طلاق صورت می گیرد.

17. در یک دوره ی 40 ساله، 67درصدِ ازدواجهای اولیه با طلاق پایان می یابد.

18. 25درصدِ کلیه ی آمریکایی های 18 ساله به بالا، خواه ازدواجِ رسمی کرده باشند یا نه، کارشان به جدایی کشیده است.

19. 15درصدِ زنانِ بزرگسالِ آمریکا هم اکنون مطلقه یا جداشده هستند، که این میزان در سالِ 1920 تنها یک درصد بود.

20.میانگینِ‌ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌اولیهایی که کارشان به طلاق می کشد 8 سال است.

متوسطِ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌اولیهای طلاق گرفته:

مردان: 7.8 سال
زنان: 7.9 سال

متوسطِ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌دومی‌ها:

مردان: 7.3 سال
زنان: 6.8 سال

21. مردمِ آمریکا به طورِ میانگین سه سال بینِ طلاق و ازدواجِ مجدد فاصله می اندازند (آنهایی که ازدواجِ مجدد می کنند البته).

22. در 2011، از هر 1000 زنِ مطلقه یا بیوه فقط 29 نفر مجدداً ازدواج کرده اند.


چه کسانی، کِی و چرا طلاق می گیرند؟

چه کسانی طلاق می گیرند؟

23. میانگینِ سنِ طلاق در بینِ زوج‌های ازدواج‌اولی 30 سال است.

24. 60 درصدِ کلِ طلاق‌ها متعلق به افرادِ 25 تا 39 ساله است.

25. 66درصدِ درخواستهای طلاق از طرفِ زنان است. این عدد در بعضی سالها به حدودِ 75درصد هم رسیده است.

26. 5 حرفه‌ ای که دارای بیشترین نرخِ طلاقند:
 • رقاصان: 43
 • مشروب‌چی‌ها: 38.4
 • ماساژدرمانگرها: 38.2
 • متصدیانِ قمارخانه ها: 34.6
 • خدمتکارانِ قمارخانه ها: 31.3

27. 5 حرفه ای که کمترین نرخِ طلاق را دارند:
 • کشاورزان و مزرعه‌داران:‌7.63
 • پاپزشکان: 6.81
 • روحانیون: 4.01
 • مهندسانِ کشاورزی: 1.78

28. گروههایی که بیشترین ازدواجهای منجر به طلاق را در خود تجربه کرده اند عبارتند از: بزرگسالانِ‌ کم‌درآمد (بزرگسالانی که زیرِ 20000 دلار در سال درآمد دارند) (39درصد)، بیبی بومرها (38درصد)، کسانی که کیشی غیر از مسیحیت دارند (38درصد)، سیاهپوستانِ آمریکا (36درصد)، و آنهایی که خود را در مسائلِ اجتماعی و سیاسی لیبرال تلقی می کنند (37 درصد).

29. گروههایی که کمترین ازدواجهای مختوم به طلاق را در خود تجربه کرده اند عبارتند از: کاتولیکها (28درصد)، اوانجلیکال ها (26درصد)، بزرگسالانِ پردآمد (بزرگسالانی که بالای 75000 دلار در سال درآمد دارند) (22درصد)، آسیایی ها (20درصد) و کسانی که خود را در مسائلِ اجتماعی و سیاسی محافظه کار می دانند (28درصد).

طلاق در بینِ نظامیان

30. بر اساسِ گزارشِ پنتاگون، نرخِ طلاقِ نظامیان در سالِ مالیِ 2013 3.4درصد بوده است. این نرخ در بینِ نظامیانِ زن بسیار چشمگیرتر بوده است: 7.2 درصد.

31. نرخِ طلاق در بینِ سربازان 3.8درصد و در بینِ افسران، 1.9درصد بوده است.

32. سربازانِ نیروی هوایی با 4.3درصد طلاق، بالاترین نرخِ طلاق را در مقایسه با سربازانِ‌ سایرِ‌ ارگانهای مسلح دارند.

33. نرخِ طلاق در بینِ یگان های ویژه ی نیروی دریاییِ آمریکا (U.S. Navy Seals) بالای 90 درصد است.

مردم کِی طلاق می گیرند؟

34. طولِ مدتِ زندگی هایی که به طلاق منجر می شوند به طورِ میانگین 8 سال است.

35. ژانویه را «ماهِ طلاق» می دانند. مردم پیش از آغازِ سالِ جدید به تکاپو می افتند اما تا قبل از آغاز به کارِ وکلا، کارِ زیادی از پیش نمی برند. 12 تا 16 ژانویه را می توان اوجِ ثبتِ درخواستها دانست.

مردمِ آمریکا به چه دلایلی طلاق می گیرند؟

36. بر اساسِ یک نظرسنجیِ جدید در سطحِ کشور، بی تعهد بودن شایعترین دلیلِ طلاقِ زوجین است. در زیر علتهای طلاق را به همراهِ درصدِ هریک مشاهده می کنید:
 • بی تعهد بودن 73درصد
 • مشاجراتِ بیش از حد 56درصد
 • خیانت 55درصد
 • ازدواج در سنینِ بسیار پایین 45درصد
 • انتظاراتِ غیرواقعی 45درصد
 • هم‌کفو نبودن 44درصد
 • عدمِ آمادگیِ کافی برای ازدواج 41درصد
 • خشونتها و بدرفتاری های خانوادگی 25درصد


مذهب و طلاق

37. اگر شخصی اعتقاداتِ مذهبیِ قوی داشته باشد، احتمالِ طلاق گرفتنش 14 درصد کاهش می یابد و نداشتنِ وابستگیِ مذهبی ریسکِ طلاق را 14درصد افزایش می دهد.


هم‌خانگی (زندگی با زوجِ خود پیش از ازدواج)

37. 60 درصدِ زوجهایی که پیش از ازدواج با هم هم‌خانه می شوند نهایتاً ازدواج می کنند. با این حال، همزیستی پیش از ازدواج می تواند احتمالِ طلاق را 40 درصد افزایش دهد.

38. زنانی که پیش از اولین ادواجِ خود، با مردانِ متعددی هم‌خانه می شوند 40درصد بیش از زنانی که با هیچ مردی هم‌خانه نشده اند در معرضِ طلاق هستند.


سابقه ی روابطِ جنسی

39. زنانی که در نوجوانی بکارتِ خود را از دست داده اند دوبرابر بیش از زنانی که تا 18 سالگی باکره مانده اند در معرضِ طلاق در پنج سالِ نخستِ زندگیِ زناشوییِ خود هستند.

41. تحقیقاتی در سالِ 2011 از سوی دانشگاهِ آیوا نشان داد که هم در مردان و هم زنان، از دست دادنِ بکارت پیش از 18 سالگی با افزایشِ طلاق در ده سالِ نخستِ‌ زندگیِ زناشویی مرتبط است.

42. دخترانی که در سنینِ 13 یا 14 سالگی نخستین رابطه ی جنسیِ خود را برقرار کرده اند 50درصد کمتر از زنانی که در اوایلِ دهه ی دومِ زندگیِ خود روابطِ جنسی را شروع کرده اند شانسِ ازدواجی با دوام را دارند. (منظور از ازدواجِ بادوام در اینجا دوامِ ازدواج بیش از پنج سال است).

43. زنانی که پیش از ازدواج 6 یا بیش از 6 شریکِ جنسی داشته اند تقریباً 3 برابر کمتر از سایرین شانسِ ازداجِ بادوام را دارند.

نقشِ عادتها در زندگیِ مشترک

44. هنگامی که مادر در بیرون کار می کند اما شوهرش در کارهای خانه و بچه‌داری کم‌کاری می کند، ریسکِ ازدواج دو برابر می شود (97 درصد افزایش پیدا می کند).

45. بر اساسِ یک پژوهشِ بریتانیایی، در سالِ 2011 فیسبوک یکی از اصلی ترین عواملِ یک سومِ درخواستهای طلاق بوده است.

46. در تحقیقاتی که از سوی دانشگاهِ Rochester انجام شده، محققان عنوان کرده اند که تماشای فیلمهای عاشقانه و گفت‌وگو پیرامونِ آن، کمک می کند تا نرخِ طلاق در زندگی های مشترکِ سه ساله از 24 درصد به 11 درصد کاهش یابد.

47. بر اساسِ یک پژوهشِ جدید، اعتیاد به پورنوگرافی عاملِ 56درصدِ طلاقهاست.


داشتن یا نداشتنِ بچه

48. نرخِ طلاق در زوجهایی که دارای فرزند هستند 40 درصد کمتر از آنهایی است که فرزندی ندارند.

49. نیمی از کودکانِ آمریکا شاهدِ طلاقِ والدینشان هستند. از این میان، نزدیک به 50 درصدشان فروپاشیِ ازدواجِ دومِ والدینشان را نیز به چشم می بینند.

طلاق، نفقه ی فرزند و حضانتِ فرزند

50. چهل و سه درصد از کودکانِ آمریکا از حضورِ پدر محرومند.

51. رضایتِ‌ والدین از زندگیِ مشترک باعث می شود ریسکِ طلاقِ کودکانشان 14 درصد کاهش یابد.

52. 90درصدِ مادرانِ مطلقه حضانتِ کودکانشان را بر عهده دارند.

53.بیش از 79 درصدِ مادرانِ سرپرست از نفقه ی فرزند برخوردار می شوند، حال آنکه کمتر از 30 درصدِ پدرانِ سرپرست از این حق برخودارند.

54. 65 درصدِ مادرانِ مطلقه هیچگونه نفقه ی فرزندی دریافت نمی کنند.

55. بیش از 46 درصدِ مادرانِ غیرِسرپرست از پرداختِ نفقه ی فرزند بالکل عاجزند، در حالی که این میزان در بینِ پدرانِ غیرسرپرست 27درصد است.

آثارِ مالیِ طلاق

56. میانگینِ‌ مجموعِ هزینه های طلاق در آمریکا 15000 دلار است.

57. خانواده های دارای کودک که پیش از طلاق فقیر نبوده اند پس از طلاق درآمدشان تا 50 درصد کاهش می یابد.

58. تقریباً 50 درصدِ والدینِ دارای فرزند که اقدام به طلاق می کنند پس از طلاق به فقر دچار می شوند.

59. 27درصدِ زنانِ تازه‌مطلقه و 17درصدِ مردانِ تازه‌طلاق‌گرفته درآمدِ خانوارشان کمتر از 25000 دلار بوده است.

60. 60 درصدِ افرادِ زیرِ خطِ فقر را زنانِ مطلقه و کودکان تشکیل می دهند.


تلفاتِ طلاق

61. یک پژوهشِ جدید با عنوانِ « Divorce and Death» (طلاق و مرگ) نشان می دهد که ازدواجهای شکست خورده می تواند به اندازه ی سیگار کشنده باشد. خطرِ مرگ در بینِ زوجهای طلاق گرفته 23 درصد بیش از زوجهای متأهل است.

62. تحقیقات نشان می دهد که هر یک طلاق حدوداً 30000 دلار هزینه روی دستِ دولتهای ایالتی و فدرال می گذارد. تبعاتی نظیرِ افزایشِ متقاضیانِ بنهای غذایی و مسکن های عمومی و نیز افزایشِ ورشکستگی و بزهکاریِ کودکان و نوجوانان از عواملِ دخیل در این هزینه هاست.

63. در سالِ 2002 بالغ بر 1.4 میلیون طلاق در کشور ثبت شده که طبقِ برآوردها هزینه ای بیش از 30 میلیارد دلار را بر مالیات دهندگان تحمیل کرده است.

64.در یکی از مقالاتِ نیویورک تایمز می خوانیم که از میانِ زوجهایی که به دنبالِ مشاوره ی ازدواج می روند 38درصدشان تنها دو سال بعد کارشان به طلاق می انجامد.
 


اگر در اینترنت وقتِ کافی بگذارید، می بینید که در زمینه ی طلاق، تحقیقات و فکت و آماروارقام به اندازه ی کافی و وافی موجود است.

تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده تقریباً تمامیِ عواملِ احتمالی‌یی که بر زندگیِ زناشویی تأثیر می گذارند و منجر به طلاق می شوند را موردِ بررسی قرار داده اند. این تحقیقات پرده از حقایقی بسیار جالبِ توجه و گاه سخت تکان‌دهنده درموردِ طلاق، چه در آمریکا و چه در سایرِ کشورهای دنیا، بر می دارد.

منتها از آنجایی که شما ساعتها فرصت ندارید تا همه ی آنها را مطالعه کنید، ما چکیده ای تقریباً کامل از همه ی آمارها، تحقیقات و فکتهای قابلِ دسترس را برای شما فهرست کرده ایم. در این گزارش حقوقدانانِ طلاق‌پژوهِ آمریکایی مرکز مشاوره حقوقی خانواده WILKINSON & FINKBEINER مستقر در سن دیگو ،هرآنچه را که نیاز دارید درباره ی آمارهای مربوط به طلاق در آمریکا بدانید در اختیارِ شما قرار داده اند.نرخ طلاق و ازدواج در آمریکا به تفکیک سال


1. در سالِ 2016، هم نرخِ طلاق و هم نرخِ ازدواج در آمریکا رو به کاهش گذاشته است. مطالعاتِ اخیر نشان می دهد که نسلِ هزاره یا میلنیال ها (متولدینِ اوایلِ دهه ی 1980 تا اوایلِ دهه ی 2000) گرایش به ازدواجِ دیرهنگام و پایبندیِ بیشتر به زندگیِ مشترک دارند و عاملِ اصلیِ کاهشِ نرخِ طلاق و ازدواج در آمریکا هستند.

2. نرخِ ازدواج در آمریکا در حالِ حاضر 6.8 مورد به ازای هر 1000 نفر جمعیت است.

3. نرخِ طلاق در آمریکا 3.2 مورد در هر 1000 نفر جمعیت است (بر اساسِ آخرین داده های CDC که مربوط به سالِ 2014 و برگرفته از 44 ایالت به انضمامِ واشینگتن دی.سی است). این را با عنوانِ «نرخِ خامِ طلاق» می شناسند. نرخِ خام یا ناخالصِ طلاق اگرچه برای توصیفِ تغییراتی که در میزانِ طلاق اتفاق می افتد مفید است، اما اطلاعاتِ دقیقی از درصدِ ازدواج‌اولی هایی که کارشان به طلاق کشیده شده ارائه نمی دهد.

نرخِ طلاق در آمریکا به ازای هر 1000 زنِ ازدواج کرده


4. در حالِ حاضر، از هر 1000 زنِ ازدواج کرده 16.9 نفر طلاق می گیرند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سنجه از نرخِ خامِ طلاق بسیار دقیقتر و صحیحتر است.

5. نرخِ طلاق در هر 1000 زنِ ازدواج کرده، نسبت به سالِ 1960 حدوداً دو برابر افزایش پیدا کرده، اما نسبت به اوایلِ دهه ی 1980 که بالاترین رکوردِ این نرخ یعنی 22.6 را شاهد بودیم هنوز پایین تر است.

6. تقریباً 5درصدِ کلِ‌ ازدواجها در آمریکا به طلاق یا جدایی ختم می شود.

7. محققان برآورد کرده اند که 41 درصدِ کلِ ازدواج‌اولی ها کارشان به طلاق می کشد.

8. 60 درصدِ ازدواج‌دومی ها کارشان به طلاق کشیده می شود.

9. 73 درصدِ کلِ ازدواج‌سومی ها کارشان به طلاق کشیده می شود.

10 ایالاتِ متحده ی آمریکا 6مین رتبه در نرخِ طلاق را در دنیا دارد.

در زیر نمودارِ 20 کشورِ پیشتاز در نرخِ طلاق را مشاهده می کنید:در آمریکا هر چند وقت یکبار طلاق رخ می دهد؟

11. هر 13 ثانیه، یک طلاق در آمریکا رخ می دهد.

12. این میزان برابر است با 277 طلاق در هر ساعت، 6646 طلاق در یک روز، 46523 طلاق در هر هفته، و 2419 طلاق در طولِ سال. به بیانِ دیگر:

13. در فاصله ای که یک زوجِ آمریکایی سوگندِ ازدواج یاد می کنند (2 دقیقه)، 9 طلاق روی می دهد.

14. در مدتِ تماشای یک فیلمِ رمانتیک (2ساعت) 554 طلاق اتفاق می افتد.

15. در مدت‌زمانِ برگزاریِ یک جشنِ عروسیِ معمولی (5 ساعت) 1385 مورد طلاق اتفاق می افتد.

16. به طورِ میانگین ازدواج های اول بعد از 8 سال به طلاق می انجامند که در این مدت، 19353563 مورد طلاق صورت می گیرد.

17. در یک دوره ی 40 ساله، 67درصدِ ازدواجهای اولیه با طلاق پایان می یابد.

18. 25درصدِ کلیه ی آمریکایی های 18 ساله به بالا، خواه ازدواجِ رسمی کرده باشند یا نه، کارشان به جدایی کشیده است.

19. 15درصدِ زنانِ بزرگسالِ آمریکا هم اکنون مطلقه یا جداشده هستند، که این میزان در سالِ 1920 تنها یک درصد بود.

20.میانگینِ‌ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌اولیهایی که کارشان به طلاق می کشد 8 سال است.

متوسطِ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌اولیهای طلاق گرفته:

مردان: 7.8 سال
زنان: 7.9 سال

متوسطِ طولِ زندگیِ مشترکِ ازدواج‌دومی‌ها:

مردان: 7.3 سال
زنان: 6.8 سال

21. مردمِ آمریکا به طورِ میانگین سه سال بینِ طلاق و ازدواجِ مجدد فاصله می اندازند (آنهایی که ازدواجِ مجدد می کنند البته).

22. در 2011، از هر 1000 زنِ مطلقه یا بیوه فقط 29 نفر مجدداً ازدواج کرده اند.


چه کسانی، کِی و چرا طلاق می گیرند؟

چه کسانی طلاق می گیرند؟

23. میانگینِ سنِ طلاق در بینِ زوج‌های ازدواج‌اولی 30 سال است.

24. 60 درصدِ کلِ طلاق‌ها متعلق به افرادِ 25 تا 39 ساله است.

25. 66درصدِ درخواستهای طلاق از طرفِ زنان است. این عدد در بعضی سالها به حدودِ 75درصد هم رسیده است.

26. 5 حرفه‌ ای که دارای بیشترین نرخِ طلاقند:
 • رقاصان: 43
 • مشروب‌چی‌ها: 38.4
 • ماساژدرمانگرها: 38.2
 • متصدیانِ قمارخانه ها: 34.6
 • خدمتکارانِ قمارخانه ها: 31.3

27. 5 حرفه ای که کمترین نرخِ طلاق را دارند:
 • کشاورزان و مزرعه‌داران:‌7.63
 • پاپزشکان: 6.81
 • روحانیون: 4.01
 • مهندسانِ کشاورزی: 1.78

28. گروههایی که بیشترین ازدواجهای منجر به طلاق را در خود تجربه کرده اند عبارتند از: بزرگسالانِ‌ کم‌درآمد (بزرگسالانی که زیرِ 20000 دلار در سال درآمد دارند) (39درصد)، بیبی بومرها (38درصد)، کسانی که کیشی غیر از مسیحیت دارند (38درصد)، سیاهپوستانِ آمریکا (36درصد)، و آنهایی که خود را در مسائلِ اجتماعی و سیاسی لیبرال تلقی می کنند (37 درصد).

29. گروههایی که کمترین ازدواجهای مختوم به طلاق را در خود تجربه کرده اند عبارتند از: کاتولیکها (28درصد)، اوانجلیکال ها (26درصد)، بزرگسالانِ پردآمد (بزرگسالانی که بالای 75000 دلار در سال درآمد دارند) (22درصد)، آسیایی ها (20درصد) و کسانی که خود را در مسائلِ اجتماعی و سیاسی محافظه کار می دانند (28درصد).

طلاق در بینِ نظامیان

30. بر اساسِ گزارشِ پنتاگون، نرخِ طلاقِ نظامیان در سالِ مالیِ 2013 3.4درصد بوده است. این نرخ در بینِ نظامیانِ زن بسیار چشمگیرتر بوده است: 7.2 درصد.

31. نرخِ طلاق در بینِ سربازان 3.8درصد و در بینِ افسران، 1.9درصد بوده است.

32. سربازانِ نیروی هوایی با 4.3درصد طلاق، بالاترین نرخِ طلاق را در مقایسه با سربازانِ‌ سایرِ‌ ارگانهای مسلح دارند.

33. نرخِ طلاق در بینِ یگان های ویژه ی نیروی دریاییِ آمریکا (U.S. Navy Seals) بالای 90 درصد است.

مردم کِی طلاق می گیرند؟

34. طولِ مدتِ زندگی هایی که به طلاق منجر می شوند به طورِ میانگین 8 سال است.

35. ژانویه را «ماهِ طلاق» می دانند. مردم پیش از آغازِ سالِ جدید به تکاپو می افتند اما تا قبل از آغاز به کارِ وکلا، کارِ زیادی از پیش نمی برند. 12 تا 16 ژانویه را می توان اوجِ ثبتِ درخواستها دانست.

مردمِ آمریکا به چه دلایلی طلاق می گیرند؟

36. بر اساسِ یک نظرسنجیِ جدید در سطحِ کشور، بی تعهد بودن شایعترین دلیلِ طلاقِ زوجین است. در زیر علتهای طلاق را به همراهِ درصدِ هریک مشاهده می کنید:
 • بی تعهد بودن 73درصد
 • مشاجراتِ بیش از حد 56درصد
 • خیانت 55درصد
 • ازدواج در سنینِ بسیار پایین 45درصد
 • انتظاراتِ غیرواقعی 45درصد
 • هم‌کفو نبودن 44درصد
 • عدمِ آمادگیِ کافی برای ازدواج 41درصد
 • خشونتها و بدرفتاری های خانوادگی 25درصد


مذهب و طلاق

37. اگر شخصی اعتقاداتِ مذهبیِ قوی داشته باشد، احتمالِ طلاق گرفتنش 14 درصد کاهش می یابد و نداشتنِ وابستگیِ مذهبی ریسکِ طلاق را 14درصد افزایش می دهد.


هم‌خانگی (زندگی با زوجِ خود پیش از ازدواج)

37. 60 درصدِ زوجهایی که پیش از ازدواج با هم هم‌خانه می شوند نهایتاً ازدواج می کنند. با این حال، همزیستی پیش از ازدواج می تواند احتمالِ طلاق را 40 درصد افزایش دهد.

38. زنانی که پیش از اولین ادواجِ خود، با مردانِ متعددی هم‌خانه می شوند 40درصد بیش از زنانی که با هیچ مردی هم‌خانه نشده اند در معرضِ طلاق هستند.


سابقه ی روابطِ جنسی

39. زنانی که در نوجوانی بکارتِ خود را از دست داده اند دوبرابر بیش از زنانی که تا 18 سالگی باکره مانده اند در معرضِ طلاق در پنج سالِ نخستِ زندگیِ زناشوییِ خود هستند.

41. تحقیقاتی در سالِ 2011 از سوی دانشگاهِ آیوا نشان داد که هم در مردان و هم زنان، از دست دادنِ بکارت پیش از 18 سالگی با افزایشِ طلاق در ده سالِ نخستِ‌ زندگیِ زناشویی مرتبط است.

42. دخترانی که در سنینِ 13 یا 14 سالگی نخستین رابطه ی جنسیِ خود را برقرار کرده اند 50درصد کمتر از زنانی که در اوایلِ دهه ی دومِ زندگیِ خود روابطِ جنسی را شروع کرده اند شانسِ ازدواجی با دوام را دارند. (منظور از ازدواجِ بادوام در اینجا دوامِ ازدواج بیش از پنج سال است).

43. زنانی که پیش از ازدواج 6 یا بیش از 6 شریکِ جنسی داشته اند تقریباً 3 برابر کمتر از سایرین شانسِ ازداجِ بادوام را دارند.

نقشِ عادتها در زندگیِ مشترک

44. هنگامی که مادر در بیرون کار می کند اما شوهرش در کارهای خانه و بچه‌داری کم‌کاری می کند، ریسکِ ازدواج دو برابر می شود (97 درصد افزایش پیدا می کند).

45. بر اساسِ یک پژوهشِ بریتانیایی، در سالِ 2011 فیسبوک یکی از اصلی ترین عواملِ یک سومِ درخواستهای طلاق بوده است.

46. در تحقیقاتی که از سوی دانشگاهِ Rochester انجام شده، محققان عنوان کرده اند که تماشای فیلمهای عاشقانه و گفت‌وگو پیرامونِ آن، کمک می کند تا نرخِ طلاق در زندگی های مشترکِ سه ساله از 24 درصد به 11 درصد کاهش یابد.

47. بر اساسِ یک پژوهشِ جدید، اعتیاد به پورنوگرافی عاملِ 56درصدِ طلاقهاست.


داشتن یا نداشتنِ بچه

48. نرخِ طلاق در زوجهایی که دارای فرزند هستند 40 درصد کمتر از آنهایی است که فرزندی ندارند.

49. نیمی از کودکانِ آمریکا شاهدِ طلاقِ والدینشان هستند. از این میان، نزدیک به 50 درصدشان فروپاشیِ ازدواجِ دومِ والدینشان را نیز به چشم می بینند.

طلاق، نفقه ی فرزند و حضانتِ فرزند

50. چهل و سه درصد از کودکانِ آمریکا از حضورِ پدر محرومند.

51. رضایتِ‌ والدین از زندگیِ مشترک باعث می شود ریسکِ طلاقِ کودکانشان 14 درصد کاهش یابد.

52. 90درصدِ مادرانِ مطلقه حضانتِ کودکانشان را بر عهده دارند.

53.بیش از 79 درصدِ مادرانِ سرپرست از نفقه ی فرزند برخوردار می شوند، حال آنکه کمتر از 30 درصدِ پدرانِ سرپرست از این حق برخودارند.

54. 65 درصدِ مادرانِ مطلقه هیچگونه نفقه ی فرزندی دریافت نمی کنند.

55. بیش از 46 درصدِ مادرانِ غیرِسرپرست از پرداختِ نفقه ی فرزند بالکل عاجزند، در حالی که این میزان در بینِ پدرانِ غیرسرپرست 27درصد است.

آثارِ مالیِ طلاق

56. میانگینِ‌ مجموعِ هزینه های طلاق در آمریکا 15000 دلار است.

57. خانواده های دارای کودک که پیش از طلاق فقیر نبوده اند پس از طلاق درآمدشان تا 50 درصد کاهش می یابد.

58. تقریباً 50 درصدِ والدینِ دارای فرزند که اقدام به طلاق می کنند پس از طلاق به فقر دچار می شوند.

59. 27درصدِ زنانِ تازه‌مطلقه و 17درصدِ مردانِ تازه‌طلاق‌گرفته درآمدِ خانوارشان کمتر از 25000 دلار بوده است.

60. 60 درصدِ افرادِ زیرِ خطِ فقر را زنانِ مطلقه و کودکان تشکیل می دهند.


تلفاتِ طلاق

61. یک پژوهشِ جدید با عنوانِ « Divorce and Death» (طلاق و مرگ) نشان می دهد که ازدواجهای شکست خورده می تواند به اندازه ی سیگار کشنده باشد. خطرِ مرگ در بینِ زوجهای طلاق گرفته 23 درصد بیش از زوجهای متأهل است.

62. تحقیقات نشان می دهد که هر یک طلاق حدوداً 30000 دلار هزینه روی دستِ دولتهای ایالتی و فدرال می گذارد. تبعاتی نظیرِ افزایشِ متقاضیانِ بنهای غذایی و مسکن های عمومی و نیز افزایشِ ورشکستگی و بزهکاریِ کودکان و نوجوانان از عواملِ دخیل در این هزینه هاست.

63. در سالِ 2002 بالغ بر 1.4 میلیون طلاق در کشور ثبت شده که طبقِ برآوردها هزینه ای بیش از 30 میلیارد دلار را بر مالیات دهندگان تحمیل کرده است.

64.در یکی از مقالاتِ نیویورک تایمز می خوانیم که از میانِ زوجهایی که به دنبالِ مشاوره ی ازدواج می روند 38درصدشان تنها دو سال بعد کارشان به طلاق می انجامد.

مطالب مرتبط