ابتکار جالب برای جلب توجه مشتریان رستوران به حوادث کشمیر
9 دسامبر 2019
رابطه مأمور «ام‌آی۶» با «ایوانکا ترامپ» افشا شد
10 دسامبر 2019

یخچال هوشمند برای فروش غذا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

شرکتی به نام Byte foods یخچالی با یک صفحه نمایش دارای منو طراحی کرده که با منوی دیجیتالی محتویات داخل را نمایش می‌دهد و مشتری می‌تواند بدون وجود فروشنده از آن خرید کند. محتویات و ارزش غذایی هر آیتم در صفحه‌ی دیجیتال قابل مشاهده است.

نحوه‌ی کار بدین ترتیب است که ابتدا باید کارت بکشید تا بتوانید درب یخچال را باز کنید. یخچال خود متوجه می‌شود مشتری چه آیتمی را برداشته و با توجه به آن، مبلغ را از کارت می‌کشد.

استفاده‌ی اصلی این یخچال برای دفاتر کاری و شرکت‌ها در تامین ناهار و میان‌وعده‌ی کارکنان‌ است.

این ایده می‌تواند در ایران نیز استفاده شود، البته شرط لازم برای نحوه‌ی کارکرد طبق آنچه شرح داده شد این است که سیستم بانکی منطبق با روند کار باشد. در امریکا لزومی نیست حتماً ابتدا مبلغ مشخص شده و بعد با کارت برداشت شود. بلکه در این یخچال و بسیاری موارد دیگر مثل پمپ‌بنزین‌ها که فروشنده و متصدی ندارند، ابتدا کارت می‌کشید سپس خدمت دریافت می‌کنید و قیمتش هر چه بشود بعداً از کارت‌تان کسر خواهد شد. بدین ترتیب از سرقت و دزدی جلوگیری می‌شود.

مطالب مرتبط

یخچال هوشمند برای فروش غذا

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

شرکتی به نام Byte foods یخچالی با یک صفحه نمایش دارای منو طراحی کرده که با منوی دیجیتالی محتویات داخل را نمایش می‌دهد و مشتری می‌تواند بدون وجود فروشنده از آن خرید کند. محتویات و ارزش غذایی هر آیتم در صفحه‌ی دیجیتال قابل مشاهده است.

نحوه‌ی کار بدین ترتیب است که ابتدا باید کارت بکشید تا بتوانید درب یخچال را باز کنید. یخچال خود متوجه می‌شود مشتری چه آیتمی را برداشته و با توجه به آن، مبلغ را از کارت می‌کشد.

استفاده‌ی اصلی این یخچال برای دفاتر کاری و شرکت‌ها در تامین ناهار و میان‌وعده‌ی کارکنان‌ است.

این ایده می‌تواند در ایران نیز استفاده شود، البته شرط لازم برای نحوه‌ی کارکرد طبق آنچه شرح داده شد این است که سیستم بانکی منطبق با روند کار باشد. در امریکا لزومی نیست حتماً ابتدا مبلغ مشخص شده و بعد با کارت برداشت شود. بلکه در این یخچال و بسیاری موارد دیگر مثل پمپ‌بنزین‌ها که فروشنده و متصدی ندارند، ابتدا کارت می‌کشید سپس خدمت دریافت می‌کنید و قیمتش هر چه بشود بعداً از کارت‌تان کسر خواهد شد. بدین ترتیب از سرقت و دزدی جلوگیری می‌شود.

مطالب مرتبطآخرین مطالب