محل پارکینگ مادران آینده
9 دسامبر 2019
ابتکار جالب برای جلب توجه مشتریان رستوران به حوادث کشمیر
9 دسامبر 2019

کنفرانس «اوپن دیتا ساینس»

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این کنفرانس یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای علم داده و هوش مصنوعی در دنیاست که هر سال در نقاط مختلف جهان از جمله شرق و غرب امریکا برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط

کنفرانس «اوپن دیتا ساینس»

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این کنفرانس یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای علم داده و هوش مصنوعی در دنیاست که هر سال در نقاط مختلف جهان از جمله شرق و غرب امریکا برگزار می‌شود.

مطالب مرتبطآخرین مطالب