افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا نشان داد: مقامات آمریکایی ۱۸ سال درباره ی نتایج و پیامدهای جنگ افغانستان دروغ گفتند
9 دسامبر 2019
کنفرانس «اوپن دیتا ساینس»
9 دسامبر 2019

محل پارکینگ مادران آینده

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
محل پارکینگ مادران آینده (خانم‌های باردار) در شرکت

مطالب مرتبط

محل پارکینگ مادران آینده

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
محل پارکینگ مادران آینده (خانم‌های باردار) در شرکت

مطالب مرتبطآخرین مطالب