کنفرانس «اوپن دیتا ساینس»
9 دسامبر 2019
یخچال هوشمند برای فروش غذا
9 دسامبر 2019

ابتکار جالب برای جلب توجه مشتریان رستوران به حوادث کشمیر

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این جوان که در ایالت کلفرنیای امریکا رستوران دارد نوشته:
«جدید! چای صورتی کشمیری... وقتی از فنجان چای صورتی‌تان لذت می‌برید، حتماً راجع به اوضاع کنونی کشمیر مطالعه کنید»

مطالب مرتبط

ابتکار جالب برای جلب توجه مشتریان رستوران به حوادث کشمیر

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این جوان که در ایالت کلفرنیای امریکا رستوران دارد نوشته:
«جدید! چای صورتی کشمیری... وقتی از فنجان چای صورتی‌تان لذت می‌برید، حتماً راجع به اوضاع کنونی کشمیر مطالعه کنید»

مطالب مرتبطآخرین مطالب