ترامپ: با میزبانی از دیکتاتورها مشکلی ندارم
۲۱ آبان ۱۳۹۸
جلسه استماع اتهامات ترامپ برگزار می‌شود
۲۱ آبان ۱۳۹۸
اخبار و رویدادهای جاری

یک سوم دانشجویان ماری‌جوانا مصرف می‌کنند

نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن است، بیش از یک سوم دانشجویان آمریکایی در سال ۲۰۱۶ ماری‌جوانا مصرف می‌کردند و حدود ۷۰ درصد آنها باور داشتند هیچ خطری سلامتی آنها را تهدید نمی‌کند.
منبع : دیلی میل
تاریخ انتشار: 21 آبان 1398

به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن است، بیش از یک سوم دانشجویان آمریکایی در سال ۲۰۱۶ ماری‌جوانا مصرف می‌کردند و حدود ۷۰ درصد آنها باور داشتند هیچ خطری سلامتی آنها را تهدید نمی‌کند.

پژوهش‌ها به خوبی نشان داده است، میزان محبوبیت مصرف سیگار درمیان جوانان این کشور کاهش یافته، اما علاقه به استعمال ماری‌جوانا با رسد عجیبی مواجه بوده است. 

به گفته پژوهشگران، دخانیات سالانه جان ۵۸۰ هزار آمریکایی را می‌گیرد؛ ۲۷۸ هزار و ۵۴۴ مرگ و میر مربوط به مردان و ۲۰۱ هزار و ۷۷۳ مرگ و میر مربوط به زنان می‌شود. 

از سال ۲۰۱۶، حدود ۳۵ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۲۲ سال ماری‌جوانا استعمال کرده‌اند و این رقم هر روز رو به افزایش است.

کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا می‌گویند: سیگار عامل شناخته شده سرطان ریه و بیماری های قلبی است، بنابراین کاهش آنها در بین جوانان خبر خوبی است.

گزارشی از: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

یک سوم دانشجویان ماری‌جوانا مصرف می‌کنند

نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن است، بیش از یک سوم دانشجویان آمریکایی در سال ۲۰۱۶ ماری‌جوانا مصرف می‌کردند و حدود ۷۰ درصد آنها باور داشتند هیچ خطری سلامتی آنها را تهدید نمی‌کند.
منبع : دیلی میل
تاریخ انتشار: 21 آبان 1398

به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید حاکی از آن است، بیش از یک سوم دانشجویان آمریکایی در سال ۲۰۱۶ ماری‌جوانا مصرف می‌کردند و حدود ۷۰ درصد آنها باور داشتند هیچ خطری سلامتی آنها را تهدید نمی‌کند.

پژوهش‌ها به خوبی نشان داده است، میزان محبوبیت مصرف سیگار درمیان جوانان این کشور کاهش یافته، اما علاقه به استعمال ماری‌جوانا با رسد عجیبی مواجه بوده است. 

به گفته پژوهشگران، دخانیات سالانه جان ۵۸۰ هزار آمریکایی را می‌گیرد؛ ۲۷۸ هزار و ۵۴۴ مرگ و میر مربوط به مردان و ۲۰۱ هزار و ۷۷۳ مرگ و میر مربوط به زنان می‌شود. 

از سال ۲۰۱۶، حدود ۳۵ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۲۲ سال ماری‌جوانا استعمال کرده‌اند و این رقم هر روز رو به افزایش است.

کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا می‌گویند: سیگار عامل شناخته شده سرطان ریه و بیماری های قلبی است، بنابراین کاهش آنها در بین جوانان خبر خوبی است.

گزارشی از: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط