رویای آمریکایی
رویای آمریکایی
26 اکتبر 2019
کتابخانه دانشکده
وکالت،پیرت میکند
26 اکتبر 2019
وظیفه-حراست-دانشگاه
این ایمیلها از آنهاییست که احتمالا هر دانشجویی که در کشوری نسبتا توسعه یافته درس خوانده، سالانه چندین موردش را دریافت کرده است.

دایره امنیت عمومی یا همان حراست دانشگاه دنبال بهانه میگردد که یاد همه «جامعه دانشگاه» بیندازد که وظیفه اصلی حراست، چیزی جز چک کردن کارت دانشجویی در ورودیهای دانشکده ها و مانیتورینگ دوربینهاست.

دوباره تاکید میکند که در زمان دانشجویی ات وظیفه ی حفظ امنیتت در دانشگاه و خوابگاه و حتی محیط اطرافشان بر عهده ماست. هر اتفاقی افتاد، قبل از پلیس به ما خبر میدهی، سریع می آییم سراغت، (مثلا در این دانشگاه میانگین مدت زمان عکس العملشان از لحظه اطلاع تا حضور در صحنه حادثه را در سال گذشته به دو دقیقه و سی ثانیه رسانده اند).

پلیس وظیفه اش است که بی درنگ با درخواست و اجازه ما وارد دانشگاه شود.

در کمتر از سه ساعت، برای تمام دانشجویان و اساتید و کارکنان و حتی ما فارغ التحصیلان ایمیل میزنند که نگران نباشید ما حواسمان به همه چیز هست، کارآگاهی هم اختصاص داده ایم تا این جوانک دزد دوچرخه سوار را سریع دستگیر کند تا بفهمد که احمقانه ترین سرقت ممکن در این شهر، سرقت گوشی است!

مطالب مرتبط

این ایمیلها از آنهاییست که احتمالا هر دانشجویی که در کشوری نسبتا توسعه یافته درس خوانده، سالانه چندین موردش را دریافت کرده است.

دایره امنیت عمومی یا همان حراست دانشگاه دنبال بهانه میگردد که یاد همه «جامعه دانشگاه» بیندازد که وظیفه اصلی حراست، چیزی جز چک کردن کارت دانشجویی در ورودیهای دانشکده ها و مانیتورینگ دوربینهاست.

دوباره تاکید میکند که در زمان دانشجویی ات وظیفه ی حفظ امنیتت در دانشگاه و خوابگاه و حتی محیط اطرافشان بر عهده ماست. هر اتفاقی افتاد، قبل از پلیس به ما خبر میدهی، سریع می آییم سراغت، (مثلا در این دانشگاه میانگین مدت زمان عکس العملشان از لحظه اطلاع تا حضور در صحنه حادثه را در سال گذشته به دو دقیقه و سی ثانیه رسانده اند).

پلیس وظیفه اش است که بی درنگ با درخواست و اجازه ما وارد دانشگاه شود.

در کمتر از سه ساعت، برای تمام دانشجویان و اساتید و کارکنان و حتی ما فارغ التحصیلان ایمیل میزنند که نگران نباشید ما حواسمان به همه چیز هست، کارآگاهی هم اختصاص داده ایم تا این جوانک دزد دوچرخه سوار را سریع دستگیر کند تا بفهمد که احمقانه ترین سرقت ممکن در این شهر، سرقت گوشی است!

مطالب مرتبطآخرین مطالب