دزدی-در-سیلیکون‌ولی-و-انفعال-پلیس
دزدی در سیلیکون‌ولی و انفعال پلیس
۴ آبان ۱۳۹۸
گزارش Now This از وضعیت زندگی دانشجویان در کالیفرنیا
۴ آبان ۱۳۹۸
 

قسمت 20 مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

جنگ داخلی آمریکا (قسمت اول)

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

 

در این قسمت جان گرین بالاخره در مورد خود جنگ داخلی برایتان توضیح می دهد. در اولین قسمت از این برنامه ی دو قسمتی که در مورد جنگ داخلی ست، جان در مورد دلایل شروع جنگ و انگیزه ی افراد برای شرکت در آن میگوید و شما متوجه خواهید شد که علل شروع جنگ و انگیزه های شخصی افراد الزاما با یکدیگر یکسان نبوده اند.
همچنین جان به این مساله می پردازد که چرا شمال پیروز جنگ شد و آیا این نتیجه از پیش مشخص و غیرقابل اجتناب بود یا خیر؟
علاوه بر اینها جان به بررسی امتیازات صنعتی و جمعیتی شمال نسبت به جنوب و مشکلات دولت ائتلاف از جمله تشکیل یک ملت واقعی در بحبوحه ی جنگ می پردازد؛ هرچند طبق معمول به جزئیات نبردها نمی پردازد و فقط کمی در مورد استراتژی که منجر به پیروزی جنگ شد و نقشه ی گرنت برای در هم شکستن جنوب از طریق افزایش تعداد نیروها خواهد گفت. گرنت در روزهای پایانی جنگ شکست های زیادی را تجربه کرد، اما در نهایت موفق شد جنوب را به تسلیم وا دارد.


 
 
آخرین ویدئوها: