مستند We Blew It
28 اکتبر 2019
ترامپ در میان شعارهای «دستگیرش کنید»، هو شد
28 اکتبر 2019
سقوط-قدرت-نرم-آمریکا

سقوط قدرت نرم آمریکامنبع: thehill
نویسنده: تاد روزنبلوم

آمریکایی‌ها به عینه شاهد اثرات فاجعه‌آمیز تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای خارج کردن مجموعه‌ای از پرسنل نظامی خود از سوریه هستند.

ظرف فقط یک هتفه، روسیه، ترکیه و ایران به دستاورهای چشم‌نوازی دست پیدا کرده‌اند. متأسفانه، ما شاهد افول سریع قدرت نرم آمریکا بوده‌ایم.

قدرت نرم ما، بخش اعظمی از قدرت و توان ملی ما برای پیشبرد منافع آمریکا است و این قدرت به سرعت رو به کاهش است.من از زمان خروج از دولت ایالات متحده در چهار سال پیش، بخش زیادی از زمانم را صرف ترویج حکمرانی قوی و پاسخگو برای کشورهای شریک آمریکا کرده‌ام.

تا به اینجای کار، آنچه اعضای پارلمان‌ها و مقام‌های دولت‌های خارجی می‌خواهند بدانند این بوده که چه بر سر حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و آزادی بیان در داخل ایالات متحده آمده است. این چیزی است که من بعد از ۲۷ سال فعالیت در تمامی سطوح سازمان‌های امنیتی کشورمان و در کنگره، هرگز تصور آن را نمی‌کردم.

ایالات متحده قادر بود جاسوسان خارجی زیادی استخدام کند چون معتقد بودند که سیستم دموکراتیک حکومت ما بهتر بود.چین با هزینه‌کرد مبالغ هنگفت برای زیرساخت‌های خود و پیشبرد پروژه‌هایی مانند طرح یک "کمربند و جاده" در حال معرفی نظام حکومتی مد نظر خودش به دنیا است.

حالا در جریان تعاملاتم در خارج از کشور با سوالات و نظراتی مواجه می‌شوم که می‌پرسند چه اتفاقی برای آمریکا افتاده است. گروه‌های نوپا از لحاظ دموکراسی به من می‌گویند که با مفاهیمی مانند دولت غیرپاسخگو، سطوح بالای فساد، سوءاستفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی و قانونگذاران رامی که قادر به عبور از تعهدات حزبی‌شان نیستند، خوب آشنا هستند.

از من می‌پرسند که در آینده چه بر سر ایالات متحده آمریکا خواهد آمد و می‌گویند که چقدر احساس تأسف می‌کنند که آمریکا دیگر الگوی خوبی برای حکومت‌داری نیست. بیش از هر چیز به من گفته می‌شود که کنشگران فاسد کارهایشان را با اشاره به کارهای رئیس‌جمهور و طرفداران او توجیه می‌کنند.

به نظر آنها اگر آمریکا بار دیگر به عنوان نمونه مطرح نشود، دموکراسی جهانی رو به قهقرا خواهد گذاشت...دموکراسی رو به زوال است....نیروهای استبدادی خطرناکی که اینک در جامعه ما رها شده اند، به زوال آمریکا کمک می کنند.

زوال قدرت نرم آمریکا، در مقابل چین به عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی و اقتدارگرایی ، مسیری طولانی برای بازسازی دوباره آن ایجاد می کند. مسابقه اکنون به پایان رسیده است و باورنکردنی است که ما رهبری خود را از دست می دهیم.
مطالب مرتبط
سقوط قدرت نرم آمریکامنبع: thehill
نویسنده: تاد روزنبلوم

آمریکایی‌ها به عینه شاهد اثرات فاجعه‌آمیز تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای خارج کردن مجموعه‌ای از پرسنل نظامی خود از سوریه هستند.

ظرف فقط یک هتفه، روسیه، ترکیه و ایران به دستاورهای چشم‌نوازی دست پیدا کرده‌اند. متأسفانه، ما شاهد افول سریع قدرت نرم آمریکا بوده‌ایم.

قدرت نرم ما، بخش اعظمی از قدرت و توان ملی ما برای پیشبرد منافع آمریکا است و این قدرت به سرعت رو به کاهش است.من از زمان خروج از دولت ایالات متحده در چهار سال پیش، بخش زیادی از زمانم را صرف ترویج حکمرانی قوی و پاسخگو برای کشورهای شریک آمریکا کرده‌ام.

تا به اینجای کار، آنچه اعضای پارلمان‌ها و مقام‌های دولت‌های خارجی می‌خواهند بدانند این بوده که چه بر سر حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و آزادی بیان در داخل ایالات متحده آمده است. این چیزی است که من بعد از ۲۷ سال فعالیت در تمامی سطوح سازمان‌های امنیتی کشورمان و در کنگره، هرگز تصور آن را نمی‌کردم.

ایالات متحده قادر بود جاسوسان خارجی زیادی استخدام کند چون معتقد بودند که سیستم دموکراتیک حکومت ما بهتر بود.چین با هزینه‌کرد مبالغ هنگفت برای زیرساخت‌های خود و پیشبرد پروژه‌هایی مانند طرح یک "کمربند و جاده" در حال معرفی نظام حکومتی مد نظر خودش به دنیا است.

حالا در جریان تعاملاتم در خارج از کشور با سوالات و نظراتی مواجه می‌شوم که می‌پرسند چه اتفاقی برای آمریکا افتاده است. گروه‌های نوپا از لحاظ دموکراسی به من می‌گویند که با مفاهیمی مانند دولت غیرپاسخگو، سطوح بالای فساد، سوءاستفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی و قانونگذاران رامی که قادر به عبور از تعهدات حزبی‌شان نیستند، خوب آشنا هستند.

از من می‌پرسند که در آینده چه بر سر ایالات متحده آمریکا خواهد آمد و می‌گویند که چقدر احساس تأسف می‌کنند که آمریکا دیگر الگوی خوبی برای حکومت‌داری نیست. بیش از هر چیز به من گفته می‌شود که کنشگران فاسد کارهایشان را با اشاره به کارهای رئیس‌جمهور و طرفداران او توجیه می‌کنند.

به نظر آنها اگر آمریکا بار دیگر به عنوان نمونه مطرح نشود، دموکراسی جهانی رو به قهقرا خواهد گذاشت...دموکراسی رو به زوال است....نیروهای استبدادی خطرناکی که اینک در جامعه ما رها شده اند، به زوال آمریکا کمک می کنند.

زوال قدرت نرم آمریکا، در مقابل چین به عنوان الگوی اصلی رشد اقتصادی و اقتدارگرایی ، مسیری طولانی برای بازسازی دوباره آن ایجاد می کند. مسابقه اکنون به پایان رسیده است و باورنکردنی است که ما رهبری خود را از دست می دهیم.
مطالب مرتبط