جوانان نگرانند که تا آخر عمرشان باید مستاجر باشند
۱۸ آبان ۱۳۹۸
مایکل بلومبرگ چه تاثیری بر انتخابات آمریکا خواهد داشت؟
۱۸ آبان ۱۳۹۸
 

روایتی انیمیشنی از زندگی روزمره در آمریکا

در جستجوی شادی

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

این انیمیشن کوتاه که مورد توجه بسیاری در سراسر جهان و یوتیوب قرارگرفته است ، ساخته ی Steve Cutts است و «شادی» نام دارد. او در این انیمیشن بصورت کلی روایت خود را از وضعیت زندگی روزمره جامعه ی مدرن غربی ( که در این انیمیشن بصورت نمادین شهر زندگی در شهر نیویورک است ) به تصویر کشیده است .
چرخه ای از تلاش نافرجام انسان در سیستمی که به ظاهر غایتش لذت و شادی تعریف شده است اما نهایتا کارکردی جز استثمار توده ها و انسان ها ندارد .روایت انسان هایی که در جستجوی شادی روزگار میگذرانند .. تماشا کنید


 
 
آخرین ویدئوها: