جوانان نگرانند که تا آخر عمرشان باید مستاجر باشند
9 نوامبر 2019
مستند One Nation Overdosed
10 نوامبر 2019
 

روایتی انیمیشنی از زندگی روزمره در آمریکا

در جستجوی شادی

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

این انیمیشن کوتاه که مورد توجه بسیاری در سراسر جهان و یوتیوب قرارگرفته است ، ساخته ی Steve Cutts است و «شادی» نام دارد. او در این انیمیشن بصورت کلی روایت خود را از وضعیت زندگی روزمره جامعه ی مدرن غربی ( که در این انیمیشن بصورت نمادین شهر زندگی در شهر نیویورک است ) به تصویر کشیده است .
چرخه ای از تلاش نافرجام انسان در سیستمی که به ظاهر غایتش لذت و شادی تعریف شده است اما نهایتا کارکردی جز استثمار توده ها و انسان ها ندارد .روایت انسان هایی که در جستجوی شادی روزگار میگذرانند .. تماشا کنید


 
 
آخرین ویدئوها: