تجربیات-خرید-ماشین
تجربیات خرید ماشین
۳ آبان ۱۳۹۸
⁣زباله-را-رايگان-پست-كنيد
⁣زباله را رایگان پست کنید
۳ آبان ۱۳۹۸
زارلند-جزو-⁣سوئد-نیست!
برای من، داستان اپلای با دانشگاه KTH ⁣سوئد و زارلند آلمان شروع شد. چند سال پیش، تقریبا بهترین دانشگاه هایی بودن که پروژه کاملا مرتبط با پایان نامه ارشدم داشتن.

بعد از اپلای برای دانشگاه KTH، سراغ زارلند رفتم و به یک استاد ایمیل زدم. رزومه و انگیزه نامه (SOP یا هدف از ادامه تحصیل) هم ارسال کردم.

اما اشتباها SOP که برای تحصيل در KTH نوشته بودم، بدون هیچ تغییری به استاد دانشگاه زارلند فرستادم. چند ساعت بعد جواب ایمیل رسید.

برخلاف تصورم برخورد استاد با اشتباه من بسیار دوستانه بود و سرآغازی شد برای مکاتبات طولانی: - تشکر فراوان از درخواست اپلای. زمینه کاری شما کاملا منطبق با پروژه های تحقیقاتی ماست. - فقط کمی گیج شدم. در انگیزه نامه نوشتید که تحصیل در دانشگاه KTH فرصت بزرگی خواهد بود. - اما دانشگاه زارلند بخشی از کشور ⁣سوئد نیست! - البته زارلند هم یکی از معتبرترین دانشگاه های اروپاست. جایی فوق العاده برای دانشجویان ممتاز. - هنوز از این جمله شما گیج هستم. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟

مطالب مرتبط

برای من، داستان اپلای با دانشگاه KTH ⁣سوئد و زارلند آلمان شروع شد. چند سال پیش، تقریبا بهترین دانشگاه هایی بودن که پروژه کاملا مرتبط با پایان نامه ارشدم داشتن.

بعد از اپلای برای دانشگاه KTH، سراغ زارلند رفتم و به یک استاد ایمیل زدم. رزومه و انگیزه نامه (SOP یا هدف از ادامه تحصیل) هم ارسال کردم.

اما اشتباها SOP که برای تحصيل در KTH نوشته بودم، بدون هیچ تغییری به استاد دانشگاه زارلند فرستادم. چند ساعت بعد جواب ایمیل رسید.

برخلاف تصورم برخورد استاد با اشتباه من بسیار دوستانه بود و سرآغازی شد برای مکاتبات طولانی: - تشکر فراوان از درخواست اپلای. زمینه کاری شما کاملا منطبق با پروژه های تحقیقاتی ماست. - فقط کمی گیج شدم. در انگیزه نامه نوشتید که تحصیل در دانشگاه KTH فرصت بزرگی خواهد بود. - اما دانشگاه زارلند بخشی از کشور ⁣سوئد نیست! - البته زارلند هم یکی از معتبرترین دانشگاه های اروپاست. جایی فوق العاده برای دانشجویان ممتاز. - هنوز از این جمله شما گیج هستم. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟

مطالب مرتبطآخرین مطالب