موکت در فضای داخلی شرکت
موکت در فضای داخلی شرکت
۴ آبان ۱۳۹۸
قسمت ۲۰ مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا ؛ جنگ داخلی (قسمت اول)
۴ آبان ۱۳۹۸
دزدی-در-سیلیکون‌ولی-و-انفعال-پلیس

دزدی در سیلیکون‌ولی و انفعال پلیس

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
ساکنان محله و همسایه‌ها، یک صفحه در سایت Nextdoor دارند که اطلاعیه‌ها و اخبار و رویدادها را با هم به اشتراک می‌گذارند. هر چند روز یک بار خبر دزدی از منزلی گذاشته می‌شود و قربانی سرقت می‌نویسد به پلیس زنگ زدیم، آمدند اما کار خاصی نکردند. بقیه هم معمولاً تایید می‌کنند و می‌گویند پلیس کاری نمی‌کند، باید خودمان به فکر باشیم و دوربین‌های امنیتی تهیه کنیم.

یکی نوشته با توجه به سیستم قضاییِ جرم‌دوست ما، بعید می‌دانم عواقبتی برای دزدها در میان باشد. متاسفانه دزدها و بزهکاران امروز ترسی ندارند. توضیح اینکه این وقایع مربوط به یکی از محلات متوسط به بالای بی‌اریا/سیلیکون‌ولی است.

مطالب مرتبط

دزدی در سیلیکون‌ولی و انفعال پلیس

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
ساکنان محله و همسایه‌ها، یک صفحه در سایت Nextdoor دارند که اطلاعیه‌ها و اخبار و رویدادها را با هم به اشتراک می‌گذارند. هر چند روز یک بار خبر دزدی از منزلی گذاشته می‌شود و قربانی سرقت می‌نویسد به پلیس زنگ زدیم، آمدند اما کار خاصی نکردند. بقیه هم معمولاً تایید می‌کنند و می‌گویند پلیس کاری نمی‌کند، باید خودمان به فکر باشیم و دوربین‌های امنیتی تهیه کنیم.

یکی نوشته با توجه به سیستم قضاییِ جرم‌دوست ما، بعید می‌دانم عواقبتی برای دزدها در میان باشد. متاسفانه دزدها و بزهکاران امروز ترسی ندارند. توضیح اینکه این وقایع مربوط به یکی از محلات متوسط به بالای بی‌اریا/سیلیکون‌ولی است.

مطالب مرتبطآخرین مطالب