آمریکایی ها در تعطیلات خود چقدر خرج می کنند؟
۱۶ آبان ۱۳۹۸
همه چیز درباره وام مسکن در آمریکا
۱۶ آبان ۱۳۹۸

دخالتهای کشورِ آمریکا در قاره‌ی آمریکا


مسائل و فکت های آمریکا

مقاماتِ ارشد و قانونگذارانِ ایالاتِ متحده ی آمریکا خاطرنشان کرده اند که مداخله در ونزوئلا یکی از گزینه های آنهاست. مسلماً این نخستین باری نیست که ایالاتِ‌ متحده سربازانش را به کشورهای جنوبیِ خود اعزام می کند. بنا به تحقیقاتِ دانشگاهِ هاروارد، از سالِ 1898، کشورِ آمریکا به طورِ مستقیم یا غیرِ مستقیم 41 بار در تغییرِ رژیمِ بیش از دوازده کشورِ آمریکای لاتین نقش داشته است؛ شاملِ 17 مورد اقدامِ علنیِ نظامی یا جاسوسی (توسطِ سیا) و 24 مورد مداخله ی پنهان. در بالا نقشه ی این مداخلات را می بینید. توجه کنید که حمله به خلیجِ خوکها در این نقشه گنجانده نشده است، زیرا هدف از آن، که سرنگونیِ رژیمِ کاسترو بود محقق نشد.

مطالب مرتبط

دخالتهای کشورِ آمریکا در قاره‌ی آمریکا


مسائل و فکت های آمریکا

مقاماتِ ارشد و قانونگذارانِ ایالاتِ متحده ی آمریکا خاطرنشان کرده اند که مداخله در ونزوئلا یکی از گزینه های آنهاست. مسلماً این نخستین باری نیست که ایالاتِ‌ متحده سربازانش را به کشورهای جنوبیِ خود اعزام می کند. بنا به تحقیقاتِ دانشگاهِ هاروارد، از سالِ 1898، کشورِ آمریکا به طورِ مستقیم یا غیرِ مستقیم 41 بار در تغییرِ رژیمِ بیش از دوازده کشورِ آمریکای لاتین نقش داشته است؛ شاملِ 17 مورد اقدامِ علنیِ نظامی یا جاسوسی (توسطِ سیا) و 24 مورد مداخله ی پنهان. در بالا نقشه ی این مداخلات را می بینید. توجه کنید که حمله به خلیجِ خوکها در این نقشه گنجانده نشده است، زیرا هدف از آن، که سرنگونیِ رژیمِ کاسترو بود محقق نشد.

مداخلات-آمریکا

مطالب مرتبط

ارسال نظرات

avatar