ایدئولوژی-برتری-سفید-پوستان
آمریکا صادر کننده ایدئولوژی «برتری سفید پوستان» است
۱۸ آبان ۱۳۹۸
روایتی انیمیشنی از زندگی روزمره در آمریکا ؛در جستجوی شادی
۱۸ آبان ۱۳۹۸
 

گزارش VICE از بحران مسکن در آمریکا

جوانان نگرانند که تا آخر عمرشان باید اجاره نشین باشند

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

با افزایش سن ازدواج در آمریکا تعداد جوانان اجاره نشین افزایش یافته است . با کاهش خانه های اجاره ای و رکود بوجود اومده در اثر بحران اقتصادی و افزایش تقاضا ، نرخ اجاره ها افزایش یافته و پس انداز پول برای خرید خانه را با مشکل روبرو کرده است. با این وجود آیا جوانان آمریکایی باید برای همیشه اجاره نشین باشند؟


 
 
آخرین ویدئوها: