ایدئولوژی-برتری-سفید-پوستان
آمریکا صادر کننده ایدئولوژی «برتری سفید پوستان» است
9 نوامبر 2019
روایتی انیمیشنی از زندگی روزمره در آمریکا ؛در جستجوی شادی
9 نوامبر 2019
 

گزارش VICE از بحران مسکن در آمریکا

جوانان نگرانند که تا آخر عمرشان باید اجاره نشین باشند

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

با افزایش سن ازدواج در آمریکا تعداد جوانان اجاره نشین افزایش یافته است . با کاهش خانه های اجاره ای و رکود بوجود اومده در اثر بحران اقتصادی و افزایش تقاضا ، نرخ اجاره ها افزایش یافته و پس انداز پول برای خرید خانه را با مشکل روبرو کرده است. با این وجود آیا جوانان آمریکایی باید برای همیشه اجاره نشین باشند؟


 
 
آخرین ویدئوها: