کتابخانه دانشکده
وکالت،پیرت میکند
26 اکتبر 2019
منظره ای جالب، بویی افتضاح
منظره ای جالب، بویی افتضاح
26 اکتبر 2019
اتاق جلسات شرکت بی اند پی

اتاق جلسات شرکت بی اند پی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در این اتاق جلسات شرکت بی اند پی، منتظر مارین هستم. همکلاسی ال ال ام بود. ارشدی از سوربون دارد و ارشدی از بروکسل و ارشد و دکترایی هم از اینجا.

تعریف میکند: پنج مرحله مصاحبه و آزمون را برای گرفتن این شغل گذرانده بودم. نوبت به مصاحبه با مدیر عامل دفتر نیویورک بود.

بدون مقدمه پرسید این همه فوق لیسانس؟و دکترا؟! شوکه شدم! حتی درجا حس ردشدگی کردم.

دلایل اغلب آنهایی که علقه ای با محیط آکادمیک دارند را برایش برشمردم.

در انتهاپرسید: سوالی نداری؟ گفتم راستش ذهنم را درگیر کرده که آیا این تعدد مدرک نکته منفی بود؟

گفت ارشدها خیلی نظرم را جلب نکرد، ترجیح میدادم بجایش ۲-۳سال تجربه شغلی میدیدم. ولی دکترا را دوست داشتم. تا جایی که میدانم، ارشد در رشته ات پولی است. پس شرایط پذیرش آنچنان سخت نیست ولی دکتری رایگان است.

ما آمریکاییها هزینه زندگی و تحصیل کسی را نمیدهیم مگر اینکه به یقین بدانیم برایمان یا بازدهی مالی دارد یا پژوهشی یا اعتباری. تو قبلا توانسته ای جمعی از اساتید را راضی کنی که هزینه ۳سال زندگی ات را بدهند. خیالت راحت ۵-۱۰روز دیگر با دریافت ایمیل تصمیممان لبخند رضایتی چند باره از دکتری خواندنت بر صورتت مینشیند.

ش

مطالب مرتبط

اتاق جلسات شرکت بی اند پی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
در این اتاق جلسات شرکت بی اند پی، منتظر مارین هستم. همکلاسی ال ال ام بود. ارشدی از سوربون دارد و ارشدی از بروکسل و ارشد و دکترایی هم از اینجا.

تعریف میکند: پنج مرحله مصاحبه و آزمون را برای گرفتن این شغل گذرانده بودم. نوبت به مصاحبه با مدیر عامل دفتر نیویورک بود.

بدون مقدمه پرسید این همه فوق لیسانس؟و دکترا؟! شوکه شدم! حتی درجا حس ردشدگی کردم.

دلایل اغلب آنهایی که علقه ای با محیط آکادمیک دارند را برایش برشمردم.

در انتهاپرسید: سوالی نداری؟ گفتم راستش ذهنم را درگیر کرده که آیا این تعدد مدرک نکته منفی بود؟

گفت ارشدها خیلی نظرم را جلب نکرد، ترجیح میدادم بجایش ۲-۳سال تجربه شغلی میدیدم. ولی دکترا را دوست داشتم. تا جایی که میدانم، ارشد در رشته ات پولی است. پس شرایط پذیرش آنچنان سخت نیست ولی دکتری رایگان است.

ما آمریکاییها هزینه زندگی و تحصیل کسی را نمیدهیم مگر اینکه به یقین بدانیم برایمان یا بازدهی مالی دارد یا پژوهشی یا اعتباری. تو قبلا توانسته ای جمعی از اساتید را راضی کنی که هزینه ۳سال زندگی ات را بدهند. خیالت راحت ۵-۱۰روز دیگر با دریافت ایمیل تصمیممان لبخند رضایتی چند باره از دکتری خواندنت بر صورتت مینشیند.

ش

مطالب مرتبطآخرین مطالب