گشتی در خیابان ها و اماکن توریستی نیویورک با توضیحات تورلیدر
۱۸ آبان ۱۳۹۸
جوانان نگرانند که تا آخر عمرشان باید مستاجر باشند
۱۸ آبان ۱۳۹۸
ایدئولوژی-برتری-سفید-پوستان

آمریکا صادر کننده ایدئولوژی «برتری سفید پوستان» استمنبع: yahoo

راسل تراورس، سرپرست مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا گفت: «برای دو دهه، ایالات متحده به کشورهایی در خارج اشاره کرده است که صادرکننده ایدئولوژی افراطگرایی اسلامی هستند. اما حال ورق برگشته است و به ایالات متحده به عنوان صادرکننده ایدئولوژی برتری‌ سفیدپوستان نگریسته می‌شود.

این واقعیتی است که ما با آن روبرو شده‌ایم.» وی ادامه داد، حالا یک جنبش جهانی از افراط‌گرایی خشونت‌طلب با انگیزه نژادی "RMVE" به وجود آمده است که ناشی از یک‌ سری اقدامات و رفتارهایی با طیف گسترده انگیزه‌هاست و از سوی رسانه‌های اجتماعی و سایر ارتباطات آنلاین تسهیل شده است.

درصد بالایی از عاملان این خشونت‌های افراطی در سال‌های اخیر به افراد یا گروه‌هایی با ویژگی‌های مشابه تمایل نشان داده یا به مهاجمانی پیش از خودشان، به عنوان منابع الهام اشاره کرده‌اند.

این مقام مقابله با تروریسم آمریکا به عنوان نمونه به آندرس برویک نروژی اشاره کرد که سال ۲۰۱۱ در دو حمله ۷۷ تن را کشت؛ او همچنین در ادامه نمونه‌هایی دیگری ذکر کرد؛ دیلان روف، برترطلب سفیدپوست که سال ۲۰۱۵ سیاه‌پوستان را در یک کلیسا در چارلستون کشت؛ برنتون تارنت که ماه مارس ۵۱ تن را در حملاتی به دو مسجد در نیوزیلند کشت.

او تاکید کرد: «این سه مهاجم مورد توجه بین‌المللی قرار گرفتند و به منبعی برای الهام بسیاری از برترطلبان سفید تبدیل شدند؛ از جمله آن‌هایی که قصد دارند یا اینکه دست به انجام حملاتی زده‌اند.» راسل تراورس ادامه داد: «مقام‌های مقابله با تروریسم ایالات متحده با داشتن چندین سال تجربه از حملات ۱۱ سپتامبر و دستیابی به مهارت‌های مقابله با گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، در مواجهه با تهدید برترطلبان سفیدپوست رفتار مشابهی دارند.

دقیقا نمی‌دانیم که عاملان مهاجم از چه چیزی تاثیر می‌گیرند یا بین افراط‌گرایان چه روابط معناداری وجود دارد. برخلاف گروه‌های نسبتا بزرگ و سلسله‌وار افراط‌گرای اسلامی چون القاعده و داعش، افراطگرایی خشونت‌طلب با انگیزه‌های نژادی، ویژگی ساختاری یا یک ایدئولوژی یکپارچه ندارند. بلکه عاملان تک‌رو و گروه‌های کوچکی که از فضای مجازی به عنوان پناهگاه امن بدون مرز استفاده می‌کنند، بر آن‌ها مسلط هستند.»

این مقام امنیتی آمریکا تاکید کرد، درسی بسیار مهم برای مقام‌های آمریکایی هست که باید در مبارزه با تروریسم افراط‌گرا بیاموزند و اینکه باید آن را در مواجهه با برتری سفیدپوستان به کار بگیرند. او گفت: «در مورد تهدید تروریستی اسلامگرا، ما ایده‌ای را در میان جمعیت‌ آسیب‌پذیر سنی رواج داده‌ایم مبنی بر اینکه "غرب در حال جنگ علیه اسلام" است.

اما مقام‌های آمریکایی و شرکایشان در رویارویی با افراط‌گرایی خشونت‌طلب با انگیزه نژادی، باید تفکیک قائل شوند و به‌ویژه در مواجهه با فعالیت خشونت‌آمیز برتری سفیدپوستان، فعالیت سیاسی مشروع جناح راست‌گرا و آزادی بیان را نقض نکنند.»

مطالب مرتبط
آمریکا صادر کننده ایدئولوژی «برتری سفید پوستان» استمنبع: yahoo

راسل تراورس، سرپرست مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا گفت: «برای دو دهه، ایالات متحده به کشورهایی در خارج اشاره کرده است که صادرکننده ایدئولوژی افراطگرایی اسلامی هستند. اما حال ورق برگشته است و به ایالات متحده به عنوان صادرکننده ایدئولوژی برتری‌ سفیدپوستان نگریسته می‌شود.

این واقعیتی است که ما با آن روبرو شده‌ایم.» وی ادامه داد، حالا یک جنبش جهانی از افراط‌گرایی خشونت‌طلب با انگیزه نژادی "RMVE" به وجود آمده است که ناشی از یک‌ سری اقدامات و رفتارهایی با طیف گسترده انگیزه‌هاست و از سوی رسانه‌های اجتماعی و سایر ارتباطات آنلاین تسهیل شده است.

درصد بالایی از عاملان این خشونت‌های افراطی در سال‌های اخیر به افراد یا گروه‌هایی با ویژگی‌های مشابه تمایل نشان داده یا به مهاجمانی پیش از خودشان، به عنوان منابع الهام اشاره کرده‌اند.

این مقام مقابله با تروریسم آمریکا به عنوان نمونه به آندرس برویک نروژی اشاره کرد که سال ۲۰۱۱ در دو حمله ۷۷ تن را کشت؛ او همچنین در ادامه نمونه‌هایی دیگری ذکر کرد؛ دیلان روف، برترطلب سفیدپوست که سال ۲۰۱۵ سیاه‌پوستان را در یک کلیسا در چارلستون کشت؛ برنتون تارنت که ماه مارس ۵۱ تن را در حملاتی به دو مسجد در نیوزیلند کشت.

او تاکید کرد: «این سه مهاجم مورد توجه بین‌المللی قرار گرفتند و به منبعی برای الهام بسیاری از برترطلبان سفید تبدیل شدند؛ از جمله آن‌هایی که قصد دارند یا اینکه دست به انجام حملاتی زده‌اند.» راسل تراورس ادامه داد: «مقام‌های مقابله با تروریسم ایالات متحده با داشتن چندین سال تجربه از حملات ۱۱ سپتامبر و دستیابی به مهارت‌های مقابله با گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، در مواجهه با تهدید برترطلبان سفیدپوست رفتار مشابهی دارند.

دقیقا نمی‌دانیم که عاملان مهاجم از چه چیزی تاثیر می‌گیرند یا بین افراط‌گرایان چه روابط معناداری وجود دارد. برخلاف گروه‌های نسبتا بزرگ و سلسله‌وار افراط‌گرای اسلامی چون القاعده و داعش، افراطگرایی خشونت‌طلب با انگیزه‌های نژادی، ویژگی ساختاری یا یک ایدئولوژی یکپارچه ندارند. بلکه عاملان تک‌رو و گروه‌های کوچکی که از فضای مجازی به عنوان پناهگاه امن بدون مرز استفاده می‌کنند، بر آن‌ها مسلط هستند.»

این مقام امنیتی آمریکا تاکید کرد، درسی بسیار مهم برای مقام‌های آمریکایی هست که باید در مبارزه با تروریسم افراط‌گرا بیاموزند و اینکه باید آن را در مواجهه با برتری سفیدپوستان به کار بگیرند. او گفت: «در مورد تهدید تروریستی اسلامگرا، ما ایده‌ای را در میان جمعیت‌ آسیب‌پذیر سنی رواج داده‌ایم مبنی بر اینکه "غرب در حال جنگ علیه اسلام" است.

اما مقام‌های آمریکایی و شرکایشان در رویارویی با افراط‌گرایی خشونت‌طلب با انگیزه نژادی، باید تفکیک قائل شوند و به‌ویژه در مواجهه با فعالیت خشونت‌آمیز برتری سفیدپوستان، فعالیت سیاسی مشروع جناح راست‌گرا و آزادی بیان را نقض نکنند.»

مطالب مرتبط