امیل نخله : اگر جنگ با ایران دربگیرد….
3 اکتبر 2019
انتخاب های بی ملاحظه، توافق های بد و تحریک های خطرناک
4 اکتبر 2019

دونالد ترامپ مستاصل شده است


او هر کاری انجام می‌دهد تا از استیضاح بگریزد.منبع: نیویورک تایمز
نویسنده: چارلز بلو

ترامپ «مرد درمانده و ناتوانی که به هر سمتی دست و پا می‌اندازد» است. «طی یکی دو سال گذشته و مخصوصا از زمان اتمام گزارش رابرت مولر [بازرس ویژه پرونده ارتباط ترامپ با روسیه] با فحاشی ترامپ، حمله به دیگران و دروغ‌پراکنی متکبرانه او خو گرفته‌ایم.»

ترامپ در نشست‌های خبری اخیر خود با رئیس‌جمهور فنلاند به رفتار احمقانه، غر زدن و انتقاد کردن از دیگران، طفره‌رفتن از سولاات، منحرف کردن توجهات و دروغ گفتن روی آورد. «دونالد ترامپ ترسیده است. و او از اینکه ترسیده، بسیار خشمگین است. تنها واکنش او نیز مانند فرد محتضری است با هرچیزی که دارد و هر ابزاری که لازم باشد [برای بقا] مبارزه می‌کند.»

ترامپ مسیر تقابل با هر چیز تهدیدکننده‌ای را در پیش گرفته است. «[ترامپ] افشاگر [ماجرای درخواست او برای اقدام علیه جو باید از رئیس جمهور اوکراین‌] را اکنون با هشتگ افشاگرِ جعلی یاد می‌کند اما همزمان خواستار شناسایی و مصاحبه با اوست. از نظر ترامپ هر کسی که با افشاگر صحبت کند، نزدیک به یک جاسوس است.»

ترامپ از هیچ چیزی بیش از توبیخ و تحقیر علنی متنفر نیست، «او همیشه معتقد بود که می‌تواند جریان روایت را کنترال کند، حتی اگر حقایق از کنترل وی خارج باشد. حقایق چندان برای این مرد اهمیتی ندارد. اما حرکت به سمت استیضاح خارج از کنترل اوست. او نمی‌تواند با قلدری از این مسیر خارج شود. او نمی‌تواند با دروغ گفتن از آن خارج شود. [استیضاح] در حال رخ دادن است.» کنرگه قادر به استیضاح ترامپ است.

«ترامپ احتمالا سومین رئیس‌جمهور خواهد بود که استیضاح می‌دهد و اولین [رئیس‌جمهوری] که به دلیل ارتباط با دولت‌های خارجی استیضاح می‌شود...این برای ترامپ دیوانه‌کننده است...نه تنها ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نخواهد شد بلکه نشان بی‌اعتمادی و بی‌آبرویی آمریکا را دریافت خواهد کرد.»

عقب افتادن ترامپ از رئیس‌جمهور سیاه‌پوست پیشین خود، او را به مرز انفجار رسانده است. «باید یادمان باشد که ترامپ یک سیاستمدار نبود که با تمایل شدید برای خدمت وارد میدان شود و ارزشی برای تاریخ، رسوم و بنیان‌های این کشور قائل باشد... ترامپ قبل از اینکه از میدان فرار کند، آنجا را خراب می‌کند.»

مطالب مرتبطدونالد ترامپ مستاصل شده است


او هر کاری انجام می‌دهد تا از استیضاح بگریزد.منبع: نیویورک تایمز
نویسنده: چارلز بلو

ترامپ «مرد درمانده و ناتوانی که به هر سمتی دست و پا می‌اندازد» است. «طی یکی دو سال گذشته و مخصوصا از زمان اتمام گزارش رابرت مولر [بازرس ویژه پرونده ارتباط ترامپ با روسیه] با فحاشی ترامپ، حمله به دیگران و دروغ‌پراکنی متکبرانه او خو گرفته‌ایم.»

ترامپ در نشست‌های خبری اخیر خود با رئیس‌جمهور فنلاند به رفتار احمقانه، غر زدن و انتقاد کردن از دیگران، طفره‌رفتن از سولاات، منحرف کردن توجهات و دروغ گفتن روی آورد. «دونالد ترامپ ترسیده است. و او از اینکه ترسیده، بسیار خشمگین است. تنها واکنش او نیز مانند فرد محتضری است با هرچیزی که دارد و هر ابزاری که لازم باشد [برای بقا] مبارزه می‌کند.»

ترامپ مسیر تقابل با هر چیز تهدیدکننده‌ای را در پیش گرفته است. «[ترامپ] افشاگر [ماجرای درخواست او برای اقدام علیه جو باید از رئیس جمهور اوکراین‌] را اکنون با هشتگ افشاگرِ جعلی یاد می‌کند اما همزمان خواستار شناسایی و مصاحبه با اوست. از نظر ترامپ هر کسی که با افشاگر صحبت کند، نزدیک به یک جاسوس است.»

ترامپ از هیچ چیزی بیش از توبیخ و تحقیر علنی متنفر نیست، «او همیشه معتقد بود که می‌تواند جریان روایت را کنترال کند، حتی اگر حقایق از کنترل وی خارج باشد. حقایق چندان برای این مرد اهمیتی ندارد. اما حرکت به سمت استیضاح خارج از کنترل اوست. او نمی‌تواند با قلدری از این مسیر خارج شود. او نمی‌تواند با دروغ گفتن از آن خارج شود. [استیضاح] در حال رخ دادن است.» کنرگه قادر به استیضاح ترامپ است.

«ترامپ احتمالا سومین رئیس‌جمهور خواهد بود که استیضاح می‌دهد و اولین [رئیس‌جمهوری] که به دلیل ارتباط با دولت‌های خارجی استیضاح می‌شود...این برای ترامپ دیوانه‌کننده است...نه تنها ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نخواهد شد بلکه نشان بی‌اعتمادی و بی‌آبرویی آمریکا را دریافت خواهد کرد.»

عقب افتادن ترامپ از رئیس‌جمهور سیاه‌پوست پیشین خود، او را به مرز انفجار رسانده است. «باید یادمان باشد که ترامپ یک سیاستمدار نبود که با تمایل شدید برای خدمت وارد میدان شود و ارزشی برای تاریخ، رسوم و بنیان‌های این کشور قائل باشد... ترامپ قبل از اینکه از میدان فرار کند، آنجا را خراب می‌کند.»

مطالب مرتبط