فرایند استیضاح رییس جمهور در آمریکا چگونه است؟ + فیلم
۶ مهر ۱۳۹۸
میزان خرج و مخارج شهروندان در آمریکا
۶ مهر ۱۳۹۸

درآمد نمایندگان کنگره آمریکا


مسائل و فکت های آمریکا
کنگره آمریکا شامل دو مجلس نمایندگان و سناست. اولین سه شنبه نوامبر انتخابات کنگره برگزار می شود و نتایج آن اهمیت زیادی دارد (از جمله برای غیرآمریکایی ها). در این سه هفته، مطالبی در مورد کنگره، تفاوت ها و کارکردهای دو مجلس منتشر کنیم.

مجلس کنگره در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد. از آن زمان که حقوق روزانه نمایندگان ۵۰ سنت (نیم دلار) بود تا به امروز درآمد اصلی و فرعی نمایندگان به صورت شفاف اعلام شده. حتی مشخص است رییس مجلس، معاون، رهبر جناح اکثریت و اقلیت حقوق بیشتری دریافت می کنند.

آخرین بار ۹ سال پیش حقوق نمایندگان افزایش یافت و به ۱۷۴ هزار دلار رسید: تقریبا سه برابر میانگین درآمد سرپرست خانوار آمریکایی.

اگر حقوق سالانه نمایندگان را براساس دلار ۲۰۱۷ محاسبه کنید، نمایندگان کنگره در سال ۱۹۷۷ بالاترین حقوق را دریافت کرده اند: ۲۳۴ هزار دلار.

مطالب مرتبط

درآمد نمایندگان کنگره آمریکا


مسائل و فکت های آمریکا
کنگره آمریکا شامل دو مجلس نمایندگان و سناست. اولین سه شنبه نوامبر انتخابات کنگره برگزار می شود و نتایج آن اهمیت زیادی دارد (از جمله برای غیرآمریکایی ها). در این سه هفته، مطالبی در مورد کنگره، تفاوت ها و کارکردهای دو مجلس منتشر کنیم.

مجلس کنگره در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد. از آن زمان که حقوق روزانه نمایندگان ۵۰ سنت (نیم دلار) بود تا به امروز درآمد اصلی و فرعی نمایندگان به صورت شفاف اعلام شده. حتی مشخص است رییس مجلس، معاون، رهبر جناح اکثریت و اقلیت حقوق بیشتری دریافت می کنند.

آخرین بار ۹ سال پیش حقوق نمایندگان افزایش یافت و به ۱۷۴ هزار دلار رسید: تقریبا سه برابر میانگین درآمد سرپرست خانوار آمریکایی.

اگر حقوق سالانه نمایندگان را براساس دلار ۲۰۱۷ محاسبه کنید، نمایندگان کنگره در سال ۱۹۷۷ بالاترین حقوق را دریافت کرده اند: ۲۳۴ هزار دلار.
در-آمد-نمایندگان-کنگره-در-آمریکا

مطالب مرتبط