ارزیابی وضعیت سلامت روانی ترامپ
15 اکتبر 2019
یار آمریکایی سرکرده منافقین هم در «اوکراین‌گیت» گرفتار شد
20 اکتبر 2019
 

براساس قانون اساسی آمریکا

برده داری هنوز هم می تواند قانونی باشد!

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو، شاکا سنگر نویسنده معروف آمریکایی دربارۀ بهره‌کشی‌ای که در زندان‌ها آمریکا رخ می‌دهد و دربارۀ این که چطور متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا اجازۀ ادامۀ برده‌داری را صادر می‌کند، توضیح می‌دهد. به‌علاوه، انگیزه‌ای را زیر سوال می‌برد که به زندانی‌کردن مردم دامن می‌زند: چرا آمریکایی که کمتر پنج درصد از جمعیت جهان را داراست، باید حدود 25 درصد از زندانی‌های دنیا را داشته باشد؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: