ارزیابی وضعیت سلامت روانی ترامپ
۲۳ مهر ۱۳۹۸
یار آمریکایی سرکرده منافقین هم در «اوکراین‌گیت» گرفتار شد
۲۳ مهر ۱۳۹۸
 

براساس قانون اساسی آمریکا

برده داری هنوز هم می تواند قانونی باشد!

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو، شاکا سنگر نویسنده معروف آمریکایی دربارۀ بهره‌کشی‌ای که در زندان‌ها آمریکا رخ می‌دهد و دربارۀ این که چطور متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا اجازۀ ادامۀ برده‌داری را صادر می‌کند، توضیح می‌دهد. به‌علاوه، انگیزه‌ای را زیر سوال می‌برد که به زندانی‌کردن مردم دامن می‌زند: چرا آمریکایی که کمتر پنج درصد از جمعیت جهان را داراست، باید حدود 25 درصد از زندانی‌های دنیا را داشته باشد؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: